Rådgivning

Vi på Belbin och vårt nätverk kan erbjuda en hel del stöd. 

Exempel på uppdrag

  • Vi har sedan 1991 utvecklat ett stort antal ledningsgrupper och vårt längsta uppdrag var 25 dagar under två år tillsammans med psykolog från vårt nätverk. Den ledningsgruppen ställdes in för stora krav och uppgifter
  • Vi har kvalitetssäkrat team som ska arbeta under hård press och stress för att se om de håller måttet. Samtidigt som vi utvecklade ledningsgruppen i samklang med utvecklingen av denna avdelning.
  • Vi har arbetat med att utveckla olika avdelningar i företag att bli mer teamorienterade.
  • Vi har bistått vid förändringsprocesser med olika insatser från coachning av chefer i själva förändringsprocessen till coachning av VD som behöver någon att reflektera tankar, känslor och beslut med.
  • Vi har tränat upp hela HR avdelningar så att de kan implementera Belbins tankar i sitt personalarbete från hur vi rekryterar till våra team, via hur vi utvecklar våra team till hur vi stöttar deltagarna i teamen.
  • Vi har också hjälpt till vid ”mergers” mellan två företags IT-avdelningar internationellt. Vi har också effektiviserat IT-avdelningar såväl i Sverige som utomlands.
Alla våra uppdrag under rådgivning anpassas efter kundens behov och önskemål. Genom att vi arbetat med detta sedan 1989 och har ett stort nätverk kan vi snabbt anpassa oss efter de behov företaget och dess chefer och medarbetare har. Vi pratar både engelska och svenska i våra uppdrag. Allt efter behov. Att få chansen att stötta företag på detta sätt ser vi som en ynnest och är oftast stora utmaningar som både vi och kunden lär sig mycket av. Tag kontakt med oss om du står inför stora utmaningar, för att utvärdera vår förmåga att hjälpa dig och din organisation.