fbpx

Samtal:
08 – 446 4940

Förstå arbetsgruppens dynamik

Belbin Teamroller hjälper er bygga högpresterande team

De nio teamrollerna

Ett team eller en arbetsgrupp utgörs av en samling människor vilka alla har olika roller. En roll definieras som ett kluster av vissa särskilda beteenden. Under sin forskning i gruppdynamik fann Dr Meredith Belbin nio kluster av beteenden. Dessa beteendekluster utgör kärnan i Belbin Teamroller. Dr Belbins och hans forskar kollegor studerade ledningsgruppers prestation och fann att de mest framgångsrika teamen består av en varierad blandning av beteenden.

Dr. Meredith Belbins beskriver en teamroll som “Vårt sätt att relatera, bidra och samverka med andra.”

AdobeStock_262310275

Beteenden är inte personligheter

Belbin Teamroller är inte personligheter, och Belbin är inte ett personlighetstest. Vi har heller inte 100% av ett teamrollbeteende, utan vi kan alla ha en kombination av dessa nio beteendekluster. Vilken eller vilka roller en människa känner sig bekväm med kan förändras med tiden och kan även vara olika i olika team. Detta skiljer teamroller från personlighet som är mer bestående.
https://www.traditionrolex.com/16

Alla har styrkor och svagheter

Varje team behöver ha tillgång till var och en av de nio Belbin teamrollerna för att bli ett högpresterande team. De flesta människor känner sig bekväma i två till tre Belbin Teamroller, så varje team måste inte bestå av nio personer för att få tillgång till de nio rollerna. Optimal teamstorlek enligt Belbin är 4-6 personer. Varje teamroll har styrkor och svagheter och varje teamroll är lika viktig, men alla behövs inte alltid samtidigt. Det är viktigt att först titta på teamets mål och vilka arbetsuppgifter som behöver utföras. Sedan kan gruppen diskutera vilka teamrollbeteenden som bör användas och när. Belbin skapar ett ramverk som ger individer en större förståelse för sina styrkor, och gör det enklare att kommunicera dessa till kollegor och chefer. Därefter kan bra team kan sättas ihop, befintliga team kan förstås och förbättras, och alla kan känna att de gör skillnad på arbetsplatsen

Plant

Tenderar vara mycket kreativa och bra på att lösa problem på  okonventionella sätt. 

Styrkor: Kreativa, uppfinningsrika, tänker fritt, skapar idéer och löser svåra problem.

Tillåtna svaheter: Kan förbise praktiska saker och kan vara för upptagen med egna tankar för att kommunisera effektivt.

Bli inte förvånad över: kan vara frånvarande och glömska

Läs mer

Resource Investigator

Styrkor: Utåtriktad,entusiastisk. Utforskar möjligheter och utvecklar kontakter.

Tillåtna svagheter: Kan vara överoptimistisk och kan tappa intresset när den första entusiasmen har gått.

Var inte förvånad över att upptäcka: De kan glömma att följa upp ett tips.

Läs mer

Co-ordinator

Behövs för att fokusera på teamets mål, dra ut det bästa från teammedlemmarna och delegera arbetet på lämpligt sätt.

Styrkor: Mogen, säker, identifierar talang. Tydliggör mål.

Tillåtna svagheter: Tendens att bli lat om hen finner någon annan som kan göra deras jobb. Kan upplevas manipulativ.
Var inte förvånad över att upptäcka: De kan överdelegera och lämna lite arbete att göra själv.

Läs mer

Shaper

Ger den nödvändiga drivkraften till teamet så det fortsätter röra sig och inte tappar fokus eller fart.

Styrkor: Utmanande, dynamisk, trivs under press. Har drivkraft och mod att övervinna hinder.

Tillåtna svagheter: Benägen att provocera, förolämpar andras känslor
Bli inte förvånad att se: Kan riskera bli aggressiv och på dåligt humör i sitt försök att få saker gjorda.

Läs mer

Monitor Evaluator

Bidrar med logik, gör opartiska bedömningar där så behövs och väger teamets alternativ på ett objektivt sätt. 

Styrkor: Saklig, strategisk och seriös.  Ser alla alternativ och dömer opartiskt.

Tillåtna svagheter: Kan sakna drivkraft och förmåga inspirera andra, kan vara överdrivet kritisk.

Bli inte för vånad över att upptäcka: Kan vara långsamma komma till beslut

Läs mer

Teamworker

Hjälper teamet att formas och använder sin mångsidighet för att identifiera  arbetet som behöver göras och slutföra det på teamets vägnar.

Styrkor: samverkande, lyhörd och diplomatisk. Lyssnar och avvärjer friktion.

Tillåtna svagheter: Kan vara obeslutsam i svåra situationer och tenderar att undvika konfrontation.

Var inte förvånad över att upptäcka:  De kan tveka att fatta impopulära beslut. 

Läs mer

Implementer

Behövs för att planera och genomföra  användbara strategier och utföra dessa så effektivt som möjligt. 

Styrkor: Praktiska, pålitliga, effektiva. Omvandlar idéer till handling och organiserar arbetet som behöver göras.

Tillåtna svagheter: Kan vara oflexibla och sena att svara på nya möjligheter.

Bli inte förvånad över: Kan vara långsamma att överge sina planer till fördel för positiva förändringar.

Läs mer

Completer Finisher

Används mest effektivt i slutet av uppgiften för att polera och granska arbetet för fel, genom att låta det undergå  högsta kvalitetskontroll.

Styrkor: Noggrann, samvetsgrann, ängslig. Söker efter fel. Polerar och fulländar.

Tillåtna svagheter: Kan vara benägen att oroa sig i onödan och ovilliga att delegera.

Var inte förvånad över att upptäcka: De kan anklagas för att ta sin perfektionism till extremer.

Läs mer

Specialist

Bidrar med djupgående kunskaper inom ett nyckelområde för teamet. Styrkor: Målmedveten, självgående och hängiven. Tillhandahåller specialistkunskaper och färdigheter. Tillåtna svagheter: Bidrar endast på kort sikt och kan fastna i fackuttryck. Bli inte förvånad att se: De överlastar dig med information. Läs mer

Lär dig mer om Belbin Teamroller

Filmen ger dig en kort och snabb guide till Belbin Teamroller, vad det är och vilken nytta individer, team och organisationer kan ha av att känna till sina styrkor. Resultatet blir framgångsrika team.

Våra senaste artiklar

Hämta Belbins teamutvecklingsguide

Få de senaste nyheterna från Belbin -

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Tack

Du kommer nu att få våra utskick från Belbin Sverige AB.

Vi kontaktar dig inom kort och ser fram emot att få ha dig i vårt nätverk.