fbpx

Samtal:
08 – 446 4940

Jämförelserapport

Ser det bra ut på papper?

Ibland kan potentiella nya rekryter se bra ut ”på papperet” – de har alla nödvändiga kvalifikationer och erfarenheter – men visar sig vara misslyckade i rollen av mindre konkreta anledningar.

Detta vanliga rekryteringsscenario kan inträffa eftersom vi fokuserar på lämplighet (hårda färdigheter och allt annat som kan dokumenteras på ett CV) men försummar att överväga passande beteendestilar – individens beteendestilar och hur dessa matchar de egenskaper som krävs i rollen.

På samma sätt kanske en befintlig innehavare av en roll inte presterar som förväntat, eftersom det finns en grundläggande diskrepans mellan deras Belbin-stilar och linjechefens förväntningar för rollen.

Belbin Jobb Jämförelserapporten jämför de beteendemässiga egenskaperna som krävs för en tjänst med de hos personen som söker tjänsten. För att uttrycka det enkelt hjälper det dig att avgöra någons lämplighet för en roll i beteendetermer.

Hur kan jag skaffa en Belbin Jobb Jämförelserapport?

Jobb Jämförelserapporten jämför en individuals Team Roles med de som krävs för jobbet, så vi behöver två uppsättningar av Belbin-data:

  • Belbin Jobb-rapporten: Data om jobbet (från linjechefen eller ansvarig person som fyller i en Jobbkravsinventering och Jobb Observatörsbedömningar)
  • Belbin Individrapporten: Data om individen (från kandidaten eller innehavaren som fyller i en Självuppfattning Inventering, plus Observatörsbedömningar om möjligt)

När du har båda uppsättningarna av data kan en Belbin Jobb Jämförelserapport genereras. Varje Belbin Jobb Jämförelserapport kostar £23.40 inklusive moms.

Mer detaljer

Belbin Jobbkravsinventeringen uppmanar chefer att beskriva jobb utifrån de beteendemässiga krav de ställer och skapar Belbin Jobb-rapporten.

Belbin Jobb Jämförelserapporten fungerar genom att jämföra Team Role-data om jobbet med den från Belbin Individrapporten för att analysera hur väl en specifik individs Team Role-preferenser kan passa in i jobbets krav.

Om Observatörsbedömningar har slutförts både för individen och jobbet kan matchningen av beteendemässiga egenskaper studeras lite mer i detalj.

Vad kan jag använda Jämförelserapporten till?

Användningsområden för Jobb Jämförelserapporten inkluderar:

  • Generera en översiktlig vy över matchningen mellan en individs Team Roles och de som krävs för en särskild tjänst – perfekt för urval och rekrytering.
  • Utforska djupgående närvaro (eller frånvaro) av specifika beteendemässiga egenskaper som kan vara användbara (eller olämpliga) i jobbet.
  • Väcka diskussion om hur olika kandidater kan uppfylla den aktuella rollen.
  • Inleda diskussion med en befintlig innehavare om hur deras Team Role-stilar kan påverka prestanda och engagemang i deras roll.


Observera: Belbin Jobb Jämförelserapporten är ett verktyg för att väcka fruktbara tankar och diskussioner. Den bör aldrig användas som det enda underlaget för beslutsfattande.

Anslut dig till de tusentals organisationer runt om i världen som redan drar nytta av Belbins rapporter och metodik.

Låt oss inleda en konversation.

Priser

Om du planerar att använda Belbin regelbundet och vill använda hela utbudet av Belbin-rapporter, vänligen kontakta och prata med en medlem av Belbin-teamet.

Genom att förstå hur du planerar att använda Belbin-rapporterna kan vi ge dig användbara råd och erbjuda de mest kostnadseffektiva alternativen. Vänligen fyll i formuläret längst ned på sidan.

Hämta Belbins teamutvecklingsguide

Få de senaste nyheterna från Belbin -

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Tack

Du kommer nu att få våra utskick från Belbin Sverige AB.

Vi kontaktar dig inom kort och ser fram emot att få ha dig i vårt nätverk.