Använd Belbin i ditt arbete

Bli en ackrediterad konsult inom Belbin teamroller

Sveriges enda auktoriserade utbildare i Belbin®

Belbin Sverige AB har sedan 1991 utbildat över 300 konsulter över hela Sverige inom Belbin metoden. Vi ackrediterar och licensierar konsulter, psykologer, HR människor i Belbins teorier, verktyg och testinstrument. Vi har utbildat både interna konsulter, som arbetar på HR avdelningen på flera av Sveriges största företag och externa konsulter inom verksamhetsutveckling och rollteori, grupprocess och utveckling av team, ledningsgrupper och projektteam.

Vi erbjuder licensiering i:

  • Belbin Teamroller™
  • Belbin Team Skills®
  • Teamopoly® 

 

Vi är även svensk generalagent för Belbins olika teamövningar, DVD och böcker.

Få ut mesta möjliga av dina team

Utbildning erbjuds i hela Sverige och online. Våra kurser och workshops syftar till att förse dig med allt du behöver för att använda Belbin i din organisation. Vi erbjuder även Belbin-experter för att genomföra skräddarsydda workshops för att lösa särskilda problem på team eller individnivå.

Kontakta oss för för att veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

E-post: info@belbin.se

Telefon: 08-444940

Ackreditering Belbin Teamroller

Ackrediteringskursen vänder sig till dig som vill använda Belbin Teamroller för att utveckla individer och team professionellt. Du blir en ackrediterad Belbin handledare och kan själv börja vill lära ut modellen.

Licensiering Belbin Team Skills®

En fyra dagar lång fördjupningskurs i Belbin metoden och Dr Meredith Belbins forskning. Få en djupare förståelse för vad instrumentet mäter och hur. Kursen för dig som vill arbeta självständigt som konsult inom Belbin metoden.

Teamopoly – en gruppdynamisk affärssimulering

TEAMOPOLY® är en psykologisk företagssimulering som exponerar deltagarnas teambeteende. Övningen visar hur teamets framgång beror på rollsammansättning och företagskultur.

Teambuilding workshop

Våra teambuilding workshops, eller samarbetsövningar,  syftar till att förbättra kommunikation och effektivitet inom teamet eller gruppen med evidensbaserade metoder.

Workshop för säljare

Våra koncept för att öka försäljningen genom ökad prospektering och effektivare rekrytering erbjuds genom vårt systerföretag Confident Approach.