Presentationer

Här kan du titta på ett par presentationer om Belbin Teamroller

Belbin ger bättre Team Skills för ledningsgruppen

Do you speak Belbin?

Att nyttja mina styrkor så andra kommer till sin rätt

Varför Belbin?

Likhet till förbannelse

Få en bok

Ta vara på olikheterna - varför vissa team lyckas.

En sammanfattning av Belbins två böcker om team och teamroller; Management Teams – Så skapas framgångsrika team och Teamroller i praktiken, med läsanvisningar för den som vill tränga djupare in. 
Värde 100kr, nu gratis mot att vi får din mailadress.