Resource Investigator

Använder sin nyfikenhet för att hitta idéer att ta tillbaka till teamet.

Resource Investigator

Använder sin nyfikenhet för att hitta idéer att ta tillbaka till teamet.

Styrkor: Utåtriktad,entusiastisk. Utforskar möjligheter och utvecklar kontakter.

Tillåtna svaheter: Kan vara överoptimistisk och kan tappa intresset när den första entusiasmen har gått.

Bli inte förvånad över: De kan glömma att följa upp ett tips.

Karaktäristika

Resourse Investigator sär ofta entusiastiska, ivriga och utåtriktade. Deär bra på att kommunicera med människor, såväl inom som utanför företaget. De är naturliga förhandlare, är bra på att utveckla nya möjligheter och kontakter. Även om de inte är källan till originella idéer är Resource Investigors effektiva när det handlar om att ta till vara andras idéer och utveckla dem. Som namnet antyder är de skickliga på att ta reda på vad som finns att tillgå och vad som kan göras. De får vanligen ett varmt mottagande av andra eftersom de själva är utåtriktade.

Resource Investigator har en avspänd personlighet, är nyfiken och redo att se möjligheter i allt nytt. Resource Investigator tappar lätt intresset om de ej stimuleras av andra, deras entusiasm falnar snabbt.

Funktion

Resource Investigators är bra på att utforska och rapportera tillbaka om idéer, utveckling eller resurser utanför gruppen. De är de bästa på att skapa externa kontakter och genomföra efterföljande förhandlingar. De handlar först och tänker sedan och utnyttjar andra för information.

Se vår film - vad är Belbin?

Filmen ger dig en kort och snabb guide till Belbin Teamroller, vad det är och vilken nytta individer, team och organisationer kan ha av att känna till sina styrkor. Resultatet blir framgångsrika team.