Specialist

Bidrar med djupgående kunskaper inom ett nyckelområde för teamet.

Specialist

Bidrar med djupgående kunskaper inom ett nyckelområde för teamet.

Styrkor: Målmedveten, självgående och hängiven. Tillhandahåller specialistkunskaper och färdigheter.

Tillåtna svagheter: Bidrar endast på kort sikt och kan fastna i fackuttryck.

Bli inte förvånad att se: De överlastar dig med information.

Karaktäristika

Specialists är hängivna människor som är stolta över att ha uppnått teknisk skicklighet och specialkunskaper. Deras prioriteringar fokuseras på att uppehålla professionell standard och på att främja och försvara sitt eget område. Medan de visar stor stolthet inom sitt eget område saknar de ofta intresse för andra människors. Specialists kan bli expert helt enkelt genom starkt engagemang inom ett smalt område. Det är få människor som antingen är så inriktade eller har talang att bli en första klassens Specialist.

Funktion

Specialists har en nödvändig roll att spela i vissa team eftersom de besitter en sällsynt färdighet på vilken företagets service eller produkter baseras. Som chefer får de support eftersom de vet mer om sitt ämne än någon annan och anlitas oftast för att ta beslut baserade på djupa erfarenheter.

Se vår film - vad är Belbin?

Filmen ger dig en kort och snabb guide till Belbin Teamroller, vad det är och vilken nytta individer, team och organisationer kan ha av att känna till sina styrkor. Resultatet blir framgångsrika team.