Belbins individuella rapporter

Belbins individuella rapport analyserar någons bidrag med avseende på de nio Belbin Team Roles. Den erbjuder råd och vägledning om hur de kan arbeta på bästa sätt, kommunicera sina preferenser till andra och odla dolda talanger. Att identifiera våra beteendestilar är första steget mot ökad självförståelse och att bygga mer effektiva arbetsmetoder. Varje individ behöver förstå sina viktigaste styrkor och hur de kan uttrycka hur de föredrar att arbeta. Detta ökar engagemang hos medarbetare, möjliggör att chefer mer effektivt fördelar arbete och skapar ömsesidigt fördelaktiga arbetsrelationer med kollegor.

”Insikten och förståelsen som härrör från att känna och förstå dig själv och dina arbetskollegor är en verklig fördel för effektiva förbättringar, både på personlig och teamnivå. Lär känna dig själv och dem omkring dig, var bekväma och självsäkra tillsammans, ett välbalanserat team kan tillsammans uppnå stora saker.”

Hur ser en Belbin Individuell rapport ut?

Hur ser en Belbin Individuell rapport ut? När du har slutfört Self-Perception Inventory kommer du att få en 7-sidig Belbin-rapport. Du kan ladda ner ett exempel på rapporten här.

När du har fått feedback från minst 4 Observers kommer du att få en uppdaterad 11-sidig Belbin-rapport.

Du kan ladda ner ett exempel på rapporten här. Klicka här för att köpa en Belbin Individuell rapport för dig själv.

Du kommer att vara i gott sällskap

stockholm region
region kronberg
postnord

Hur får jag tillgång till en Belbin individuell rapport?

En Belbin Individuell rapport kommer att identifiera vilken kombination av de nio Belbin Team Roles du uppvisar. Kostnad: £46.80 inklusive moms. Processen är enkel: Fyll i en online-enkät som kallas Self-Perception Inventory. Det tar cirka 20 minuter att slutföra.

Inom några minuter kommer du att få din Belbin Individuell rapport. Denna visar dina Team Role-preferenser baserat på din egen syn och är full av personlig vägledning och råd.

För att få en mer komplett bild av hur du bidrar och interagerar med andra kan du be sex andra personer att dela sina iakttagelser om dig genom en snabb fem-minuters enkät som kallas Observer Assessment.

När du har fått åtminstone fyra Observer Assessments uppgraderas din rapport kostnadsfritt till en fullständig Individuell rapport. Denna rapport kommer att jämföra och kontrastera dina egna åsikter med hur andra ser dig.

Vad erbjuder en Belbin Individuell rapport?

En Belbin Individuell rapport erbjuder personlig rådgivning och vägledning, utformad för att hjälpa individer att:

  • Identifiera och främja sina beteendemässiga styrkor
  • Få en förståelse för hur andra ser och värderar deras beteende
  • Överväga hur de bäst kan presentera sig själva
  • Bygga mer produktiva arbetsrelationer med sina chefer och kollegor
  • Förstå hur de kan göra sitt bästa bidrag när de arbetar med andra
  • Utveckla och maximera sina styrkor till förmån för teamet
  • Veta när de bör delegera arbete och med vem de bör samarbeta för att uppnå positiva affärsresultat

Hur kan jag få Belbins individuella rapporter till mitt team?

Genom att skapa ett Belbin online-konto kan du kontrollera processen.
Du skapar ett konto som gör det möjligt att:

  • Ange hur många personer du vill ’Belbin’
  • Hur många Observer Assessments du vill att varje person ska samla in
  • Var de genererade Belbin Individuell rapporter ska skickas.


Du kan ladda upp en företagslogotyp som kommer att läggas till i Belbin-rapporten och få tillgång till hela utbudet av Belbin-rapporter och resurser.

Priser

Varje Belbin Individuell rapport kostar endast £46.80 inklusive moms. Du kan köpa dessa direkt med ett kreditkort genom att klicka här.

Alternativt, om du vill betala med faktura, vill ’Belbina’ mer än 50 individer eller vill köpa i större kvantitet för att dra nytta av framtida kostnadsbesparingar, vänligen kontakta oss.

Vi ser fram emot att höra från dig!