Team-övningar

Både Cooperate och Contribute är utmärkta verktyg att använda i teambuilding. De är utvecklade av Belbin och ger värdefulla erfarenheter och insikter om vad det innebär att arbeta tillsammans.

Teambuildingövning - Co-operate

Co-operate kan användas gång på gång och gör övningarna i Co-operate en ovärderlig investering för alla träningsorganisationer, rekryteringsspecialister och HR avdelningar.

Co-operate är ett teambuildingspel som består av 3 separata övningar. Varje övning kan genomföras med 4-9 deltagare och alla övningarna kan också genomföras samtidigt så att upp till 27 personer kan delta. Varje övning tar ca 20 minuter att genomföra.

Teambuildingövning - Contribute

Teamet tävlar mot klockan och ska under tiden lösa nio olika uppgifter var och en designad för att gynna en viss teamroll. Till förfogande har de sina Belbin Analyser och rapporter.

Contribute är den mer teamroll fokuserade övningen av de två Belbin övningarna. Contribute är designad för att demonstrera styrkan i var och en av de nio teamrollerna. Övningen utvecklar teamets förståelse för de olika rollerna I en upplevelsebaserad inlärningsprocess.

Teamrollövningen - Alignment

Lanserad 2011 i oktober av Barrie Watson är vi glada att kunna erbjuda denna spännande övning runt teamroller och hur de uttrycker sig språkligt.
Syfte med övningen

Genom att förstå hur du ska relatera och agera med var och en av de nio olika teamrollbeteendena kan teammedlemmar och andra bygga arbetsrelationer som förstärker relationen och deras produktivitet.

Övningen kan också användas för;

  • Öka medvetenheten hur det går att hantera problematisk teamrollkemi
  • Vara en hjälp för att utveckla strategier för att nyttja Belbins teamrolltekniker på arbetsplatse
  • Förbättra självinsikt och utveckling för respektive individ
Hur går det till?

Teamet som genomför övningen behöver komma fram till vilket kort går till vilken teamroll och om det ska placeras under rubriken Till Hjälp eller Bör undvikas.

Övningen tar runt 15 minuter och det ideala antalet utövare 4-5 personer. För att få ut det mesta av övningen föreslår vi att alla har gjort sin fullständiga BelBinkartläggning och fått resultatet till sig.Dessutom fått tid att se igenom resultaten. Övningen har också stor nytta av relationsrapporterna vilket du har tillgång till om du har Interplace eller ett konto hos oss.

Vem är övningen till för?

Alla tränare/konsulter som använder sig av Belbin Teamroller har nytta av denna övning i sin verksamhet. Denna övning fungerar bara i samspel med att du har teamrollrapporter för varje deltagare och speciellt om du har tillgång till relationsrapporterna.

Pris och leverans
Du kan köpa Alignment på svenska eller engelska. Kontakta oss för priser och leveranstider på 08-446 49 40 och prata med Inger Melkersson