Interplace är byggt för att ge stöd

Ett verktyg för att implementera Belbin i företaget

Från kartläggning till implementering av lösningar

Utifrån forskning har Human Resource Management Systemet – Interplace® utvecklats för att utgöra ett stöd i olika HR frågor.

Att mäta teamroller är ett område som ger insikter och förståelse av team. Ofta krävs dock extra stöd för att nyttja informationen rätt. HR plattformen Interplace hjälper HR att omvandla dessa insikter till handling. Systemet hjälper er även att följa upp ert arbete med att utveckla grupper och team över tid.

tjanster

Interplace® är byggt för att ge stöd vid;

  • Kvalitetssäkring av team och ledningsgrupper
  • Prioritering av utvecklingsinsatser
  • Processinstrument – följ utvecklingen av ett team över tiden.
  • Teamsammansättning för att bygga högpresterande team.
  • Kravställning av arbetsuppgifter och ansvar.
  • Teamutveckling, utveckla ett teams effektivitet. 
  • Gap analys. Få vetskap om vad teamet kräver för att öka sin leverans.
  • Individuella teamdeltagare, utveckla enskilda individer.
  • Utveckling av ledare och chefer i team.
  • Utveckla organisation och företagskultur.

Interplace® är förstås online baserat för att förenkla användningen.

En integrerad del av Belbin

Belbins forskning med tillhörande analysinstrument är inte bara ett test utan ett komplett HRM-system inom det beteendevetenskapliga området. Ni får tillgång till Interplace efter att ha blivit ackrediterade inom Belbin. I utbildningen ingår träning i praktisk användning av Interplace® systemet. Att hantera indata på bästa sätt och hur man tar fram teamrollrapporter. Med kvalitativa verktyg som Interplace® som bygger på accepterad akademisk forskning kan företaget få maximal uteffekt av sina utvecklingsinsatser för såväl befintliga team och grupper som utveckling av helt nya team och grupper.