Plant

Tenderar vara mycket kreativa och bra på att lösa problem på okonventionella sätt.

Plant

Tenderar vara mycket kreativa och bra på att lösa problem på okonventionella sätt.

Styrkor: Kreativa, uppfinningsrika, tänker fritt, skapar idéer och löser svåra problem.

Tillåtna svaheter: Kan förbise praktiska saker och kan vara för upptagen med egna tankar för att kommunisera effektivt.

Bli inte förvånad över: kan vara frånvarande och glömska

Karaktäristika

Plant är innovatörer och uppfinnare och kan vara mycket kreativa. De kommer med frön och idéer som leder till stor utveckling . Vanligtvis föredrar de att arbeta ensamma med viss distans till övriga teammedlemmar, de använder sin fantasi och arbetar ofta på ett okonventionellt sätt.

De tenderar vara introverta och reagerar starkt på kritik och beröm. Deras idéer är ofta radikala och kan sakna praktisk förankring. De är oberoende, intelligenta och originellla och kan vara svaga på att kommunicera med andra som är på annan våglängd.

Funktion

Huvudanvändningen av en Plant är att generera nya förslag och lösa komplexa problem. Plant behövs ofta i den inledande fasen i ett projekt eller när ett projekt saknar framgång. Plant har ofta gjort sig kända som entreprenörer och upphovsmän för nya produkter. Alltför många Plant i en organisation kan emellertid få motsatt verkan eftersom de tenderar att använda tiden till att förbättra sina egna idéer och bekämpa varandra.

Se vår film - vad är Belbin?

Filmen ger dig en kort och snabb guide till Belbin Teamroller, vad det är och vilken nytta individer, team och organisationer kan ha av att känna till sina styrkor. Resultatet blir framgångsrika team.