Bli ackrediterad på Belbin

Vi utbildar utbildare

Varför ska du gå Belbin Handledarträning?

Vi rekommenderar denna kurs till alla som vill använda Belbin Teamroller i sin profession. När du går denna kurs kommer du att upptäcka Belbin på riktigt – Belbin är så mycket mer än nio teamroller och det handlar inte att sätta etiketter på människor!

I dag använder sig många framgångsrika företag och organisationer av Belbin Team Skills. Bland våra kunder kan vi räkna bl a Atlas Copco AB, Acando, Rezon, Postnord, Implement, Consultus, Add Insight, Marina Läroverket och Handelshögkolan.

Du kommer lära dig:

 • Belbinspråket, vilket hjälpt team att förbättra sin kommunikation i över 30 år.
 • Praktiska förslag och idéer för att utnyttja insikterna i Belbinrapporterna
 • Att planera workshops, träningskurser och coachning med individer och team.
 • Besvara krävande och svåra frågor från kursdeltagarna med bibehållet lugn.

Du får också:

 • Full uppbackning från oss, 24 timmar om dygnet om så krävs. Vi besvarar dina frågor om hur du ger feedback, planerar en workshop, tolkar ett resultat, eller om vad du har för lösenord. 
 • Ett gediget och beprövat material för att hålla workshops och leda gruppövningar.
 • Som ackrediterad erbjuds du lägre priser för tester och övrigt Belbinmaterial.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom följande:

 • Dr Belbins forskning och dess strategiska och taktiska förståelse för en organisation.
 • Hur resultatet av forskningen påverkar ledarskapet i företag, t ex vid delegering.
 • Hur denna förståelse kan fördjupa diskussioner om kultur och ledarstilar.
 • Genomgång av de olika teamrollrapporterna och tolkningen av dem.
 • Hur vi kan tillämpar dessa roller för att utveckla grupper.
 • Hur vi använder teamrollanalyserna vid rekrytering, karriärplanering, outplacement och långsiktig kompetensförsörjning.
 • Praktisk användning av Interplace® systemet.
 • Att hantera indata på bästa sätt och hur man tar fram teamrollrapporter.

Våra kursupplägg

Vi erbjuder kursen i två olika upplägg. Dels som en tvådagarskurs och som en endags intensivkurs med förstudier på egen hand.

Två-dagarskursen

Här ingår: Två dagars träning, kurslitteratur; Varför vissa team lyckas – en sammanfattning av Dr Belbins två böcker om team & Så lyckas du på jobbet – Belbins Guide, Din egen Teamrollprofil, vår handledarpärm samt Interplace®.

Pris 20 000:- + ev resa samt kost och logi.

Endags intensivkurs för en person

Här ingår: En heldag med kursledare på datum och ort du väljer alternativt online. Eget hemarbete, studier, case och hemtenta.

Pris 25.000kr + ev resa samt kost och logi


rapporter

Fördjupningskurs

Du kan bygga på Ackrediteringen med ytterligare fyra dagars träning och fördjupning i Belbins teorier och verktyg, i kursen “Licensiering Belbin Team Skills”. Som ackrediterad med Belbin-avtal presenteras du på vår hemsida samt får ett antal förmånliga villkor, rabatter och serviceåtaganden från oss på Belbin.