fbpx

Samtal:
08 – 446 4940

Belbin Teamutveckling

Få en djupare förståelse för dina teammedlemmars styrkor med Belbin® Teamutveckling

Skapa högpresterande team med Belbin® Teamutveckling

Belbin Teamutveckling är den perfekta lösningen för att optimera dina arbetsgrupper. Genom att ta del av olika utvecklingsprogram kommer du att lära dig att förbättra samarbetet och skapa balanserade och högpresterande team. Vi ger dig en djupare förståelse för dina teammedlemmars styrkor och hjälper dig att utveckla deras potential.

pexels-matheus-bertelli-15141547

Fördelar med Belbin Teamutveckling

Förbättra produktiviteten

Genom att skapa balanserade och effektiva team kommer du att öka produktiviteten och effektiviteten i din organisation.

Bättre samarbete

Belbin Teamutveckling hjälper dig att förbättra samarbetet och kommunikationen mellan dina teammedlemmar, vilket leder till ett mer harmoniskt arbetsklimat.

Förbättra beslutsfattandet

Genom att förstå styrkorna och svagheterna hos varje medlem i ditt team kommer du att kunna fatta bättre beslut och lösa problem mer effektivt.

Uppnå högpresterande team

Med Belbin Teamutveckling kommer du att lära dig att skapa högpresterande team som når sina mål och presterar på topp.

Öka medarbetarnas motivation

Genom att utveckla dina teammedlemmars styrkor och ge dem möjlighet att växa och utvecklas kommer du att öka deras motivation och engagemang.

Hantera konflikter

Lär dig att hantera konflikter och utmaningar inom ett team. Vi ger dig en djupare förståelse för dina teammedlemmars egenskaper.

Teamopoly® – Belbins affärssimulering

Belbin Teamutveckling innehåller även en gruppdynamisk affärssimulering, Teamoply, som lär dig förstå vikten av att nyttja olikhet på bästa möjliga sätt och att hantera de skadliga riskerna med likhet.

Du förstår även hur strategier inom affärsutveckling kan bli extremt snedbalanserade p g a för lika sammansättning av en ledningsgrupp.

Vi erbjuder även enklare gruppövningar som du kan använda själv

pexels-cottonbro-studio-5990271 (1)
pexels-mart-production-7550294

Belbin Team Skills®

Belbin Team Skills® är våra skräddarsydda lösninagr för att nyttja de möjligheter och utmaningar du står inför som kräver en djupare förståelse mellan de personer som är inblandade i de förändringar som blir konsekvensen.

Exempel:

  • Testköra ett kritiskt team
  • Analys av de 25 högsta chefernas beteende att leda och göra affärer
  • Utveckling av enskild ledningsgrupp för att klara de krav organisationen ställer
  • Effektivisera en avdelnings kapacitet och förmåga

Licensiering Belbin Team Skills®

En fyra dagar lång fördjupningskurs i Belbin metoden och Dr Meredith Belbins forskning. Få en djupare förståelse för vad instrumentet mäter och hur. Kursen för dig som vill arbeta självständigt som konsult inom Belbin metoden.

Teamopoly – en gruppdynamisk affärssimulering

TEAMOPOLY® är en psykologisk affärssimulering som exponerar deltagarnas teambeteende och även affärsbeteendet ur operativt och strategiskt perspektiv. Övningen visar hur teamets framgång och företagskultur beror på rollsammansättningen.

Teambuilding workshop

Våra teambuilding workshops syftar till att förbättra kommunikation och effektivitet inom teamet eller gruppen med evidensbaserade metoder.

Workshop för säljare

Våra koncept för att öka försäljningen genom ökad prospektering och effektivare rekrytering erbjuds tillsammans med vårt systerföretag Confident Approach.

Du kommer att vara i gott sällskap

region kronberg
postnord

Bli kontaktad av oss

Maximera teamets potential med belbin®

Vanliga frågor

Dr. Meredith Belbins beskriver en teamroll som “Vårt sätt att relatera, bidra och samverka med andra.”

Nej. Psykometri mäter psykologiska variabler såsom intelligens, lämplighet och personlighetsdrag. Belbin fokuserar mer på beteende: vad du och andra i ditt team ser och upplever av dig. Detta påverkas av din personlighet men det är inte den enda faktorn. Dessutom stämmer inte testpersonens självupplevda beteende alltid överens med vad andra ser. Många psykometriska tester beror helt på testpersonens egna svar och därför också på personens grad av självuppfattning. Belbins modell värderar information såväl inifrån som utifrån. Detta ger ett mer exakt och relevant svar om hur du passar eller kan passa in i just ditt team. (se även: Varför vi använder observatörsbedömningar, Reliabilitet och Validitet)

Värdet i Belbinteorin ligger i att göra det möjligt för en individ eller ett team att öka sin självkännedom och att förhålla sig till de krav som ställs av situationen.

Det är svårt att arbeta effektivt med människor utan rimliga förväntningar på hur de kommer att prestera. Självskattning och Observatörens syn visar hur en individ ser sina egna bidrag och hur en individ beter sig i en grupp.

En kostnadsfri demonstration av Belbins kartläggningssystem för att förutsäga olika teams framtida prestation men också se hur systemet kan tillföra information så både individen, gruppen och organisationen kommer må bättre och arbeta effektivare.

Hämta Belbins teamutvecklingsguide

Få de senaste nyheterna från Belbin -

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Tack

Du kommer nu att få våra utskick från Belbin Sverige AB.

Vi kontaktar dig inom kort och ser fram emot att få ha dig i vårt nätverk.