Licensierade och ackrediterade handledare

Dr Belbin forskade om vinnande management team. Belbin Teamroller mäter hur vi bidrar, relaterar och samverkar med andra. Används i utveckling av individ, grupp och organisation samt för att matcha kandidat med befattning.

Licensiering och Ackreditering

Belbin licensierar och ackrediterar interna handledare och externa konsulter i att använda Belbin Teamroller i Sverige och Malta. Ackrediteringen gäller dessutom på engelska över hela världen.

Licensiering i Team Skills® är en sex dagars utbildning i Belbins teorier och testinstrumentet Interplace. Vi kräver här minst sex års erfarenhet att arbeta med människor som handledare, konsult, etc. De avlägger också en skriftlig examen såväl som ett praktiskt arbete med att utveckla ett team.

Ackreditering i Belbin Teamroller™ är en två dagars utbildning som ger kunskap och rätt att arbeta med Belbin Teamroller och testinstrumentet Interplace. Vi ställer inte några krav på förkunskaper, den avslutas dock med ett skriftligt kunskapsprov och ett diplom signerat Dr Belbin.

Här presenteras några av våra tränade konsulter som är aktiva och just nu arbetar med Belbin Teamroller.

Urban Rhodin

Driver Rhodin Consulting & Coaching AB som erbjuder tjänster inom Ledarskapsutveckling, HR- och Management Consulting, med trettio års erfarenhet av affärsnära internationellt HR arbete och över tjugo års ledarerfarenhet från egna ledarroller och olika ledningsgrupper i bagaget.

Med passion för att frigöra och utveckla potentialen hos individer, grupper och organisationer, blir Belbin ett självklart verktyg att ha med sig i verktygsväskan. Alla borde ha Belbin med sig i bagaget på resan genom livet, som stöd för det egna utvecklingsarbetet, för att förstå och bistå andra att bli sitt bästa jag – och för att vart man än är kunna bidra till effektiva och framgångsrika team. 

Vill du ha stöd i att ta dig själv, din ledningsgrupp och andra ledare, grupper till nästa nivå? Hör av dig.

Peter Tolstoy

Belbin Teamroller är ett mycket bra verktyg för att hjälpa grupper att utvecklas till effektiva team och få teamet att använda alla medlemmars styrkor.

Vid sidan av min roll som vd för MPS Sverige arbetar jag med ledar- och ledningsgruppsutveckling, coaching, utvärderingar och Executive Search.

Jag har tjugo års internationell chefserfarenhet. Min expertis finns inom ledarskapsutveckling,
affärsutveckling och Human Resources. Utöver examina i ekonomi och organisationspsykologi har jag
en MBA i ledarskap och management. Jag är också certifierad ledarskapscoach och utbildad CBT-terapeut.

Jag tror på ständig personlig utveckling och att en öppen dialog och tillit främjar nya idéer och arbetssätt.

Håkan Wernersson

Universitetslektor i Produktutveckling och innovation vid Malmö universitet.
Mångårig erfarenhet av att leda utvecklingsavdelningar i olika företag och branscher.

Belbin är ett förträffligt verktyg för att skapa insikt om sina egna och sina kollegors färdigheter och preferenser.
Med en Belbinkartläggning som grund får medarbetarna ett språk att diskutera interpersonella utmaningar.
De ges en insikt om och hur man kan hitta sin naturliga roll i en grupp. De får ny energi och upplever en ökad trygghet i att kunna vara sig själva.

Det finns inga bra eller dåliga teamroller, alla behövs. För många blir en Belbinanalys en aha-upplevelse som förändrar deras syn på omvärlden.
De ser på sina kollegor med nya ögon och inser att olika är bra när man bygger effektiva team och löser utmaningar tillsammans.

Agneta Nyberg

Grunden för all utveckling ligger i de mänskliga resurserna och samspelet mellan dem, vi utvecklar människor och människor utvecklar verksamheter. Vi arbetar i alla typer av organisationer utifrån de behov av utveckling som finns..

Åsa porträtt2 500x600

Åsa Grundén

Advantum Progress stöttar företag i utvecklings- och förändringsprocesser. Vi bidrar i ledningsgruppens utveckling till sammansvetsade och produktiva team, i andra typer av team och hela vägen ut i hela organisationen för att utveckla allas – vars och ens – personliga ansvar för företagets utveckling.

I arbetet med grupper är Belbin ett perfekt verktyg för att skapa insikt om sig själv och om sina kollegor. Och för att ge gruppen möjlighet att komma fram till hur man ska ta vara på varandras olikheter och kommunicera utifrån olika individers behov. Bli ett team helt enkelt

Berny Einarsson

Grundade Consultus i Malmö år 2000. Förvaltningssocionom och ekonom med marknadsföringsinriktning. Tjugo års ledarerfarenhet som VD och Marknadsdirektör. 

Mats Bryngel

Mats Bryngel utvecklar extern och intern effektivitet i ledningsgrupper. Mats har under 30 år i yrket samlat erfarenheter om organisationer, mänskliga system, ledarskap och förnyelsearbete. Uppdragen innebär att utveckla arbetssätt, samarbete och ledarfärdigheter hos chefer och nyckelmedarbetare, vilket leder till en effektivare ledning och styrning av verksamheterna.

Flera tusen chefer och medarbetare i ledningsgrupper, staber och andra ledningsfunktioner har hittills deltagit i utvecklingsprogram och seminarier under Mats ledning. Kunderna är stora, medelstora företag och organisationer. Att skapa effektivitet i ledningsarbetet innebär i stor grad att öka förmågan att få tillgång till de kompetenser och de starka beteenden medlemmarna har. Detta bör därför synliggöras så alla dels förstår det egna ansvaret att bidra med sina kompetenser och dels förstår/ser kollegornas styrkor. I ett sådant arbete kan med fördel Belbin Team Skills användas.
 
Verktyget är, efter 30 års användning och vidareutveckling, väl beprövat och det enda i
sitt slag som är framtaget för ledningsgrupper. Team Skills är ett effektivt och
engagerande verktyg. Innebär: 360 test, gruppresultat och individuellt resultat samt
kompendium om roller och ledningsgruppsarbete.

Peo Hartman

Jag är 51 år, stolt far till 3 barn och kommer ursprungligen från Dalsland men varit verksam i Stockholm i över 25 år. Jag brinner för utveckling av människor och har en stor passion för idrott. Har arbetat med utveckling av människor och företag i över 20 år. Mina erfarenheter kommer främst från marknadsföring och försäljning, affärsutveckling och utveckling av så väl ledare, ledingsgrupper som coaching av enskilda individer. Min akademiska bakgrund är inom företagsekonomi, marknadsföring och psykologi.

Idag är jag produkt och processansvarig på Beta Team Performance AB. Vi arbetar med utveckling av ledare, ledningsgrupper och organisationer och använder idrotten som inspirationskälla. Vi har med framgång främst arbetat med kulturutveckling i stora organisationer, ledarutveckling och utveckling av ledningsgrupper. Team Skills har främst varit ett viktigt verktyg i utveckling av de ledningsgrupper som vi arbetat med.

Har lång erfarenhet av att arbeta med Team Skills i grupper och då främst genom att engagera underkonsulter i de processer jag ansvarat för. Är nu licensierad och har genomfört några större uppdrag i ledningsgrupper.

lina-hedin-150x150

Lina Hedin

Ett grymt verktyg för effektiva team

Väl fungerande grupper är kärnan i effektiviteten och leveransen för alla organisationer med hyfsad komplexitet. Både forskning och erfarenheter visar dock att mer än hälften av alla grupper inte har förutsättningar och mogenhet för att kunna bidra till organisationens mål.

Belbin Teamroller är ett grymt verktyg för att hjälpa grupper att utvecklas till effektiva team, och för att låta gruppen använda alla medlemmars styrkor.

Vi har gång på gång sett effekten i ledningsgrupper, projektteam och arbetsgrupper.

image001

Katrin Öbrink

Katrin Öbrink har arbetat i över 20 år som managementkonsult och fokuserar främst på genomförandestöd i förändringar. Detta kan innebära allt från coachning av enskilda chefer till att projektleda större förändringsprojekt. En viktig del är ledningsgruppsutveckling med syfte att öka effektivitet och verkningsgrad i ledningsarbetet samt att utveckla relevanta, energigivande och lustfyllda arbetsformer.

Jag arbetar en hel den med konflikthantering, både i stora som små grupperingar, ofta där man befinner sig i en akut konfliktsituation. Jag trivs när det är komplext, stökigt och ibland jobbigt. Team Skills är mycket användbart, då det ger gruppen ett gemensamt språk, som gör att eventuella olikheter blir pratbara, olikheter som kanske har försvårat det gemensamma arbetet under lång tid. Det ger oxå individen en ”spegel” av hur man uppfattas av andra.

Martin-II-beskuren

Martin Ekberg

Martin Ekberg är grundare och VD för Sandahl Partners Örebro AB. Som företagsledare drivs Martin av visionen att Sandahl Partners skall kännetecknas av att ”leva som vi lär”. Under mer än 20 år har Martin med stort engagemang arbetat med att översätta och anpassa teorier och metoder från Systems Centered Training and Research Institute, Philadelphia USA till svenska och vardagliga ledarverktyg. Genom åren har många organisationen vittnat om användbarheten och nyttan som dessa verktyg har bidragit med. I takt med Sandahl Partners Örebro har vuxit har Martins ledarroll tagit mer tid i anspråk medan konsultrollen i allt väsentligt inriktats mot strategiska uppdrag kring organisationsutveckling, ledningsgrupper och förändringsledning med kunder som valt Sandahls som samarbetspartner under lång tid.
pernilla_1_WEBBFORMAT-BW

Pernilla Agardh

Agardh Consulting erbjuder en djupgående företagsanalys, kravprofil och en väl fungerande rekryteringsprocess. Med lång erfarenhet och en god förståelse för den nordiska marknaden skräddarsyr vi uppdragen efter behov – för bäst resultat.

För att du ska få ett väl fungerande team hjälper vi även till med att utveckla team utifrån Belbins teamroller, matcha rätt kandidat till rätt befattning, coaching och second opinion där vi fungerar som konsult och bollplank.

Picture1542

Peter Dexner

Senior Advisor Project Management, PMP®

IAD grundades 1995 i Sverige för att hjälpa företag och offentliga verksamheter utveckla sina projektorganisationer och sitt projektarbetssätt.

Sedan dess har vi har arbetat med 1000-tals deltagare i Sverige, Europa, USA och Asien i sina roller som Projektledare, Projektbeställare, Styrguppsledamöter och Projektmedarbetare.

Vi använder Belbin på flera olika sätt i Projekt;

  1. Vi använder Belbin som analysinstrument på individ och teamnivå inför sammansättningen av högeffektiva Projektteam, Styrgrupper och Referensgrupper.
  2. Vi använder Belbin vid felsökning varför teamarbetet inte fungerar som förväntat.
  3. Vi använder slutligen Belbin som verktyg för att lösa problemen

Vi har tillsammans med Belbin Sverige utvecklat en skräddarsydd Belbin ackreditering; Belbin Teamroller i Projekt, i vilken många av våra erfarenheter finns samlade.

Vänd dig med förtroende till oss särskilt när du vill ha hjälp med Projektteam men även i andra implementationer av Belbins forskningsresultat.