fbpx

Samtal:
08 – 446 4940

Investering i Säljhinderkonceptet: En strategisk analys

Introduktion

I en alltmer konkurrensutsatt marknad är försäljningens effektivitet avgörande för ett företags framgång. Säljhinderkonceptet erbjuder en metod för att identifiera och eliminera vanliga hinder som påverkar säljprestationer. Belbin är ackrediterade av Confident Approach AB att jobba med säljhinderkonceptet. Genom att förstå och åtgärda dessa hinder kan företag inte bara förbättra sina säljresultat utan även öka sin övergripande produktivitet.

Problemställning

Säljhinder som brist på motivation, otillräcklig utbildning eller felaktiga försäljningsstrategier kan leda till signifikanta prestationsskillnader inom ett säljteam. Dessa hinder kan manifestera sig i allt från minskad kundkontakt till försämrad avslutsfrekvens, vilket i sin tur påverkar företagets lönsamhet.

Case-analys


I vårt specifika fall observerar vi att medan branschstandarden ligger på 8 kundbesök per vecka, uppnår vårt team endast 50 affärssamtal totalt, vilket är under målet. Genom att implementera Säljhinderkonceptet siktar vi på att inte bara nå utan överstiga denna standard.

Variabler som behöver mätas Case-företaget:
Avslutsfrekvens 1/10
Snittförsäljning 50.000kr
TB1 30% = 15.000kr
Antal säljare 10
Totalt genomförda affärssamtal 50/vecka
Antal kundbesök per säljare och vecka branschen 8

Ekonomisk analys


Kostnaden för att genomföra Säljhinderkonceptet för 12 personer uppgår till 283 000 SEK. Denna investering inkluderar allt från individuell coaching till workshops och kursmaterial. Genom att öka antalet kundbesök per vecka till branschstandard förväntar vi oss att generera en ytterligare bruttovinst (TB1) på 45 000 SEK veckovis. Det innebär att investeringen skulle vara självfinansierad inom bara sju veckor.

Tester 3500:-/person och 12 personer 42 000: –
Genomgång av resultat med management 15 000: –
Kursmaterial 2000:-/person och 12 personer 24 000: –
Workshop 2 dagars konsultarvode 60 000: –

Coaching 10 säljare 4 träffar a 2500: – 100 000: –
Kursgård för workshop inkl resa 3500:-/person 42 000: –

Totalt 283 000: –

Handlingsplan


För att börja, genomför en initial bedömning för att identifiera specifika säljhinder inom ditt team. Därefter, engagera i skräddarsydda workshops och regelbunden coaching för att säkerställa kontinuerlig förbättring och övervakning av prestationer.

Avslutning och uppmaning till handling


Är du redo att transformera din försäljningsavdelning? Kontakta oss för en inledande konsultation och ta det första steget mot en mer effektiv och produktiv försäljningsstrategi. Låt inte säljhinder stå i vägen för din framgång!

Karin Hallendahl
berättar om samarbetet
med Belbin®

I min roll som ledarskapsutvecklare kan jag starkt rekommendera Belbin som ett verktyg för att utveckla team och främja samarbete. Belbins enkla och förklarande metodik ger oss möjlighet att anpassa och fördjupa vårt arbete beroende på behov och tid. Dessutom har samarbetet med Belbin Sverige varit generöst och stöttande, vilket har varit ovärderligt för oss i processen.

Om du vill förbättra samarbetet och effektiviteten i dina team, ge Belbin en chans. Du kommer att upptäcka nya insikter om dig själv och dina styrkor.

Bli kontaktad av oss

Maximera teamets potential med belbin®

Du kommer att vara i gott sällskap

stockholm region
region kronberg
postnord

Hämta Belbins teamutvecklingsguide

Få de senaste nyheterna från Belbin -

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Tack

Du kommer nu att få våra utskick från Belbin Sverige AB.

Vi kontaktar dig inom kort och ser fram emot att få ha dig i vårt nätverk.