Licensiering Belbin Team Skills®

För dig som vill tränga djupare in i Belbins forskning och hur du kan jobba med verktyget. Du kan gå vidare med en Licensiering. Vi kallar det Team Skills®;

Kursen omfattar fyra dagars träning med mellanliggande eget arbetet, Belbins två böcker om team utgivna på svenska, kursmaterial, handledarpärm med bl. a “How to….. sessions”.

Varför ska du bli Licensierad i Belbin Team Skills®?

  • Du får en chans att tränga djupare in I Belbins forskning, förstå bättre hur instrumentet mäter och vad det mäter. En djupare inblick i de nio teamrollerna och hur de relaterar och fungerar tillsammans med andra kombinationer av roller. Hur individer hanterar detta på bästa sett får sin och teamets bästa. Vi tränger djupare in i analysen av rapporter och de olika skattningarna.

  • Samtidigt som du får ett krav på dig om viss volym köpta tester per år sjunker priserna rejält eftersom du valt att nyttja instrumentet intensivare än andra. Det ger dig ökad konkurrenskraft och en store marginal för din och ditt företags affärsverksamhet.

  • Du får fler praktiska sätt att arbeta med Belbin Teamroller, olika upplägg och synsätt på att nyttja instrumentet. Vi ser hur Belbin kan bidra på individnivå, grupp och team samt på strategisk nivå. Belbin är så mycket mer än nio teamroller och kan effektivisera organisationer på ett positivt sätt.

  • Med ett Belbinavtal har du de bästa priserna på allt du köper från oss, alltifrån DVD filmer till uppgraderingar av programvara. Du har samma goda service som tidigare d.v.s. 24 timmar om dygnet utan extra kostnad.

  • Du presenteras på hemsidan och får också en speciell logotype som licensierad som visar att du har förkovrat dig I Belbin. Du har ett omfattande kunskapstest och innan kursen behöver du ha genomfört minst ett skarpt uppdrag som Ackrediterad som du ska ta med dig och presentera för övriga gruppdeltagare. Det uppdragets uppdragsgivare har vi också en intervju med för att säkerställa din attityd och professionalism som konsult. Som licensierad kan du tappa licensen nom du bryter mot våra etiska regler. En licensierad förbinder sig att följa psykologförbundetsetiska riktlinjer och organisationen för Managements konsulters etiska riktlinjer. Om det händer återgår du till status som Ackrediterad.

  • Kursen går 2 + 2 dagar med mellanliggande eget arbete. 

Läs mer om Licensiering Belbin Team Skills®

Processvecka - Att fördjupa sin licensiering

Även Team Skills® har en fördjupning, Team Skills III är en processvecka som bygger på ett psykodynamiskt synsätt och där vi varje kväll gör en Teamrollskattning för att se hur instrumentet följer processutvecklingen i teamet. Att toppa en licensiering gör du genom att gå vår processvecka som körs av oss tillsammans med en av våra psykologer i vårt nätverk. Den körs enbart när vi har 6-8 personer som vill delta. Vi startar måndag med lunch och avslutar fredag lunch och vi gör Belbin skattningar varje kväll. Under dagarna är vi i magen och på kvällarna är vi i huvudet är ett sätt att uttrycka det. Läs gärna en av deltagarnas betraktelser från denna mycket spännande vecka. Processveckan ger stor inre förståelse för de egna gränserna att arbeta med individer och team. Hela veckan är ett utforskande av sig själv och dynamiken i teamet som har gemensamt lärande som utgångspunkt och hur Belbin Teamroller kan vara en del av en sådan process. Under kursveckan medverkar två konsulter.

Mina erfarenheter av Processveckan