Teamopoly – En gruppdynamisk affärssimulering

Teamopoly® bygger på principen av upplevelsebaserat lärande.

Innehåll

TEAMOPOLY® är en psykologisk företagssimulering som exponerar deltagarnas beteende i team, teamets beteende beroende på sammansättning och delar av företagskulturen. I simuleringen ingår;

  • Belbin Teamrollanalys av deltagarna

  • Teori om teamutveckling och resultaten av Dr Meredith Belbins forskning om vinnande managementteam,

  • Upplevelser i företagssimuleringen av eget, andras och gruppers förhållningssätt till strategi, affärsutveckling och gentemot varandra som grupp och individ,

  • Återkoppling för att bygga insikt baserad på det som faktiskt hänt

  • Återkoppling av individuell teamrollanalys

  • Teamen sätts ihop med individer med så lika teamrollbeteenden som möjligt just för att åskådliggöra principen bakom Team Skills att ‘Likabarn leka inte bäst’.

Antal deltagare

Teamopoly innehåller upplevelsebaserad inlärning kombinerat med teori, reflektion och återkoppling och individuell Team Skills® analys. Förberedelser och kursmaterial som spel, regler samt sammanfattning av Dr Belbins forskning ingår. Spelet är anpassat för 16-25 spelare och genomförs av minst två spelledare. Två till tre konsulter är engagerade under dagarna.

Bakgrund

Teamopoly® utvecklades i samband med Dr Meredith Belbins forskning vid Henley om vinnande managementteam och hur man kan förutsäga teamens framtida prestation beroende på sammansättningen.

Målgrupp

Chefer, projektledare och individer som ofta arbetar i team och behöver öka förståelsen för sammansättningens betydelse och dess påverkan på gruppens arbetssätt positivt och negativt.

HRM personal som söker ett praktiskt verktyg för att visa på sammansättningens betydelse för teamets resultat, hur individer bidrar, relaterar och samverkar med varandra i team.

Referenser

TEAMOPOLY® har med stor framgång genomförts ett stort antal företag och utbildningar i Sverige. Bland företag som använt Teamopoly® med syftet ledningsgrupputveckling återfinns t ex Pharmacia & Upjohn AB, Whirlpool Svenska AB, IHM, Handelshögskolans Executive program. Med syftet projektledarutveckling finns Mgruppen, Telia, Idekraft och IHM.Kommentarer från deltagare i Teamopoly simuleringen”Det bästa som har hänt mig på 15 år””Det var mycket jobbigt men lärorikt””bara jobbigt””Nu förstår jag Dr Belbins forskning””Jag har byggt hela min styrelse efter dessa principer””Trodde aldrig det kunde vara så kul att lära sig”