Webinar

Här kan du titta på några av de webinar vi medverkat i.

Styrelsens attityder och värderingar kan sänka ett helt företag

Varför vissa team lyckas

Do you speak Belbin

IM föreläser om ”Att bygga ett vinnande team”

Tolka individuella Belbinrapporter

Tolka Teamrapporter

Få en bok

Ta vara på olikheterna - varför vissa team lyckas.

En sammanfattning av Belbins två böcker om team och teamroller; Management Teams – Så skapas framgångsrika team och Teamroller i praktiken, med läsanvisningar för den som vill tränga djupare in. 
Värde 100kr, nu gratis mot att vi får din mailadress.