Teamkollen

Hur effektivt och bra jobbar teamet?
Kolla hur det står till i teamet just nu. Besvara följande påståenden med Ja eller Nej utifrån din uppfattning om hur det ser ut i teamet just nu. Tänk på hur det brukar vara. Syftet är att få en första hint om nuvarande läge så du ser vad du ska göra härnäst. Det ska ses som en första reflektion hur det står till i teamet idag och hur effektivt ni arbetar och var det kan finnas förbättringspotential.
?
0/21

Kryssa för JA-rutan om följande påståenden stämmer för dit Team just nu. Kryssa i Nej rutan om påståendet inte stämmer.