Få det bästa av ditt team

Belbin Teamroller: En vetenskaplig metod för att utveckla team

Vad är Belbin Teamroller?

Belbin Teamroller är en vetenskapligt framtagen metod för att lösa gruppsykologiska problem inom arbetsgrupper. Denna metod är framtagen av den brittiske forskaren Dr Meredith Belbin i sjutiotalets Storbritannien, som ett resultat av hans studier av hur människors beteende i grupp påverkar gruppens prestation.

Dr. Meredith Belbins beskriver en teamroll som “Vårt sätt att relatera, bidra och samverka med andra.”

Belbin tillåter människor att mötas

Belbinmetoden ger individer och grupper bättre självkännedom och en högre grad av förståelse för hur alla bidrar till gruppen. Med hjälp av Belbinmetoden kan arbetsgrupper och team överbrygga kommunikationssvårigheter och förbättra sitt samarbete och sina resultat. 

Belbin ger dig:
  • Team anpassade för sina arbetsuppgifter
  • Människor med självinsikt, kan anpassa beteende utifrån situationen 
  • De rätta människorna för uppgiften
  • Ett gemensamt språk för att tala om gruppens dynamik
  • Bättre gemensamma beslut
  • Högre förtroende när ni tar beslut som berör människor
  • Insikt i styrkor och svagheter bortom vad en CV kan ge
  • Ett språk som underlättar coachning.
startbelbin

Lär dig mer om Belbin Teamroller

Filmen ger dig en kort och snabb guide till Belbin Teamroller, vad det är och vilken nytta individer, team och organisationer kan ha av att känna till sina styrkor. Resultatet blir framgångsrika team.

Få en bok

Ta vara på olikheterna - varför vissa team lyckas.

En sammanfattning av Belbins två böcker om team och teamroller; Management Teams – Så skapas framgångsrika team och Teamroller i praktiken, med läsanvisningar för den som vill tränga djupare in. 
Värde 100kr, nu gratis mot att vi får din mailadress.