Belbin® - Experten på teamutveckling & att skapa högpresterande team

Belbin – För effektiv teamutveckling och prestation i världsklass

Bli en efterfrågad Belbin-konsult - Lär dig att skapa högpresterande team

Skapa en vinnande arbetsplats med Belbin-teamroller

Sätt igång med att förbättra ditt teams prestation - Testa Teamkollen

Skapa en framgångsrik säljorganisation med Belbin säljhinder coachning

belbin konsult

Peter Tolstoys
berättar om utbildningen
och hur det är att arbeta med Belbin® Teamroller

Belbin Teamroller är ett mycket bra verktyg för att hjälpa grupper att utvecklas till effektiva team och få teamet att använda alla medlemmars styrkor. Jag tror på ständig personlig utveckling och att en öppen dialog och tillit främjar nya idéer och arbetssätt.

Lär dig mer om Belbin® teamroller

Vill du förbättra ditt teams beslutsförmåga? Lär dig mer om Belbin teamroller och upptäck hur du kan öka effektiviteten och samarbetet i ditt team idag.

Testa Teamkollen gratis

Få en gratis utvärdering av ditt teams prestation med Teamkollen idag. Upptäck styrkor och svagheter för att optimera effektiviteten och samarbetet i ditt team.

Belbin® samarbetsverktyg – Interplace

Verktyget hanterar informationen om individernas olika teamrollstyrkor; Hur de bidrar, relaterar och samverkar med varandra. På individ, relations-, team- och organisationsnivå. Ett dynamiskt verktyg för att få ut den fulla potentialen

Träffa våra konsulter

Upptäck våra kompetenta konsulter och hur de kan hjälpa dig att lösa dina utmaningar och ta ditt företag till nästa nivå.

 

Vanliga frågor

Dr. Meredith Belbin beskriver en teamroll som “Vårt sätt att relatera, bidra och samverka med andra på ett särskilt sätt.”

Nej. Psykometri mäter psykologiska variabler såsom intelligens, lämplighet och personlighetsdrag. Belbin fokuserar mer på beteende: vad du och andra i ditt team ser och upplever av dig. Detta påverkas av din personlighet men det är inte den enda faktorn. Dessutom stämmer inte testpersonens självupplevda beteende alltid överens med vad andra ser. Många psykometriska tester beror helt på testpersonens egna svar och därför också på personens grad av självuppfattning. Belbins modell värderar information såväl inifrån som utifrån. Detta ger ett mer exakt och relevant svar om hur du passar eller kan passa in i just ditt team. (se även: Varför vi använder observatörsbedömningar, Reliabilitet och Validitet)

Värdet i Belbinteorin ligger i att göra det möjligt för en individ eller ett team att öka sin självkännedom och att förhålla sig till de krav som ställs av situationen.

Det är svårt att arbeta effektivt med människor utan rimliga förväntningar på hur de kommer att prestera. Självskattning och Observatörens syn visar hur en individ ser sina egna bidrag och hur en individ beter sig i en grupp.

En kostnadsfri demonstration av Belbins kartläggningssystem för att förutsäga olika teams framtida prestation. Vi visar också hur systemet kan tillföra information till individ, grupp och organisation så bättre beslut kan tas i viktiga frågor som rör individ, grupp och organisation.

Bli kontaktad av oss

Maximera teamets potential med belbin®

Du kommer att vara i gott sällskap

postnord
region kronberg