Monitor Evaluator

Bidrar med logik, gör opartiska bedömningar där så behövs och väger teamets alternativ på ett objektivt sätt. 

Monitor Evaluator

Bidrar med logik, gör opartiska bedömningar där så behövs och väger teamets alternativ på ett objektivt sätt. 

Styrkor: Saklig, strategisk och seriös.  Ser alla alternativ och dömer opartiskt.

Tillåtna svagheter: Kan sakna drivkraft och förmåga inspirera andra, kan vara överdrivet kritisk.

Bli inte för vånad över att upptäcka: Kan vara långsamma komma till beslut

Karaktäristika

Monitor Evaluators är allvarligt sinnade, eftertänksamma individermed inbyggd immunitet mot att bli alltför entusiastiska. De är långsamma i sitt beslutsfattande eftersom de föredrar att tänka igenom allt ordentligt. De har vanligen stark förmåga till kritiskt tänkande. De har kapacitet för skarpsinnig bedömning som tar allt i beaktande. En bra Monitor Evaluator har sällan fel.

Funktion

Monitor Evaluators passar bäst för att analysera problem och utvärdera idéer och förslag. De är bra på att väga för- och nackdelar för alternativ. Gentemot många utomstående kan Monotor Evaluator verka torr, tråkig och till och med överkritisk. Vissa är förvånade över att de blir chefer. Icke desto mindre har många Monitor Evaluators strategiska positioner och framgångar på hög nivå. I vissa arbeten beror framgång eller misslyckanden på ett fåtal vitala beslut. Detta är det ideala området för en Monitor Evaluator; den som aldrig har fel vinner i längden.

Se vår film - vad är Belbin?

Filmen ger dig en kort och snabb guide till Belbin Teamroller, vad det är och vilken nytta individer, team och organisationer kan ha av att känna till sina styrkor. Resultatet blir framgångsrika team.