Coordinator

Behövs för att fokusera på teamets mål, dra ut det bästa från teammedlemmarna och delegera arbetet på lämpligt sätt.

Co-ordinator

Behövs för att fokusera på teamets mål, dra ut det bästa från teammedlemmarna och delegera arbetet på lämpligt sätt.

Styrkor: Mogen, säker, identifierar talang. Tydliggör mål.

Tillåtna svaheter: Tendens att bli lat om hen finner någon annan som kan göra deras jobb. Kan upplevas manipulativ.

Bli inte förvånad över: De kan överdelegera och lämna lite arbete att göra själv.

Karaktäristika

Den mest påfallande egenskapen hos Co-ordinators är deras förmåga att få andra att arbeta mot gemensamma mål. Mogen, trovärdig, säker och villig att delegera. I personliga relationer är de snabba att känna igen individuella talanger och använda dem i strävan mot gruppens mål. Medan Co-ordinators inte nödvändigtvis är de intelligentaste medlemmarna i en grupp har de ett vidsynt och erfaret synsätt och vinner vanligen respekt. De kan dock upplevas som manipulativa.

Funktion

Co-ordinators passar bra som ordförande i ett team med olika kunskaper och personliga egenskaper. De lyckas bättre tillsammans med kollegor med liknande eller samma rang än som överordnade juniorer. Deras motto skulle kunna vara konsultation med kontroll och de tror ofta på att ta sig an ett problem lugnt och sansat. I vissa företag riskerar Co-ordinators att få konflikter med Shapers på grund av deras diametralt motsatta ledarstilar.

Se vår film - vad är Belbin?

Filmen ger dig en kort och snabb guide till Belbin Teamroller, vad det är och vilken nytta individer, team och organisationer kan ha av att känna till sina styrkor. Resultatet blir framgångsrika team.