Coordinator

Behövs för att fokusera på teamets mål, dra ut det bästa från teammedlemmarna och delegera arbetet på lämpligt sätt.

Co-ordinator

Behövs för att fokusera på teamets mål, dra ut det bästa från teammedlemmarna och delegera arbetet på lämpligt sätt.

Styrkor: Mogen, säker, identifierar talang. Tydliggör mål.

Tillåtna svaheter: Tendens att bli lat om hen finner någon annan som kan göra deras jobb. Kan upplevas manipulativ.

Bli inte förvånad över: De kan överdelegera och lämna lite arbete att göra själv.

Karaktäristika

Monitor Evaluators är allvarligt sinnade, eftertänksamma individermed inbyggd immunitet mot att bli alltför entusiastiska. De är långsamma i sitt beslutsfattande eftersom de föredrar att tänka igenom allt ordentligt. De har vanligen stark förmåga till kritiskt tänkande. De har kapacitet för skarpsinnig bedömning som tar allt i beaktande. En bra Monitor Evaluator har sällan fel.

Funktion

Monitor Evaluators passar bäst för att analysera problem och utvärdera idéer och förslag. De är bra på att väga för- och nackdelar för alternativ. Gentemot många utomstående kan Monotor Evaluator verka torr, tråkig och till och med överkritisk. Vissa är förvånade över att de blir chefer. Icke desto mindre har många Monitor Evaluators strategiska positioner och framgångar på hög nivå. I vissa arbeten beror framgång eller misslyckanden på ett fåtal vitala beslut. Detta är det ideala området för en Monitor Evaluator; den som aldrig har fel vinner i längden.

Se vår film - vad är Belbin?

Filmen ger dig en kort och snabb guide till Belbin Teamroller, vad det är och vilken nytta individer, team och organisationer kan ha av att känna till sina styrkor. Resultatet blir framgångsrika team.

Få en bok

Ta vara på olikheterna - varför vissa team lyckas.

En sammanfattning av Belbins två böcker om team och teamroller; Management Teams – Så skapas framgångsrika team och Teamroller i praktiken, med läsanvisningar för den som vill tränga djupare in. 
Värde 100kr, nu gratis mot att vi får din mailadress.