Completer

Används mest effektivt i slutet av uppgiften för att polera och granska arbetet för fel, genom att låta det undergå  högsta kvalitetskontroll.

Completer Finisher

Används mest effektivt i slutet av uppgiften för att polera och granska arbetet för fel, genom att låta det undergå  högsta kvalitetskontroll.

Styrkor: Noggrann, samvetsgrann, ängslig. Söker efter fel. Polerar och fulländar.

Tillåtna svagheter: Kan vara benägen att oroa sig i onödan och ovilliga att delegera.

Var inte förvånad över att upptäcka: De kan anklagas för att ta sin perfektionism till extremer.

Karaktäristika

Completer Finishers har stor genomförandekapacitet och sinne för detaljer. De startar knappast något de inte kan avsluta. De motiveras av inre ängslighet, även om de utåt sett kan verka lugna. Typiskt för dem är att de är introverta och kräver lite i form av yttre stimuli eller drivfjäder. Completer Finishers kan vara intolerant mot dem som tar mera lättvindigt på saker och ting. Deär ofta ovilliga att delegera och föredrar att sköta allt själva.

Funktion

Completer Finishers är ovärderliga när uppgifter kräver skarp koncentration och en hög grad av precision. De fostrar teamet i känsla för vad som är bråttom och är bra på att hålla planer. I management lyckas de bra genom att hålla sin höga standard, sitt sinne för precision, detaljer och genomförande.

Se vår film - vad är Belbin?

Filmen ger dig en kort och snabb guide till Belbin Teamroller, vad det är och vilken nytta individer, team och organisationer kan ha av att känna till sina styrkor. Resultatet blir framgångsrika team.