Implementer

Behövs för att planera och genomföra  användbara strategier och utföra dessa så effektivt som möjligt. 

Implementer

Behövs för att planera och genomföra  användbara strategier och utföra dessa så effektivt som möjligt. 

Styrkor: Praktiska, pålitliga, effektiva. Omvandlar idéer till handling och organiserar arbetet som behöver göras.

Tillåtna svagheter: Kan vara oflexibla och sena att svara på nya möjligheter.

Bli inte förvånad över: Kan vara långsamma att överge sina planer till fördel för positiva förändringar.

Karaktäristika

Implementers har sunt förnuft, en hel del självkontroll och disciplin.De föredrar hårt arbete och tacklar problem på ett systematiskt sätt. I vidare mening är IMP en typisk person vars lojalitet och intressen ligger hos företaget och som bryr sig mindre om att nå egna önskningar. IMP kan dock sakna spontanitet och visa tecken på stelbenhet.

Funktion

Implementers är nyttiga i en organisation på grund av deras pålitlighet och användbarhet. De lyckas eftersom de är effektiva och har en känsla för vad som är användbart och relevant. Det sägs att många chefer bara gör det jobb de önskar och negligerar uppgifter de tycker illa om. I motsats därtill gör en IMP det som behöver göras. Bra IMP lyckas ofta bra i högre chefspositioner genom att nyttja sin organisatoriska förmåga och kompetens att tackla nödvändiga uppgifter. *Implementers kallas ‘Company Workers’ i boken: Management Teams – Why They Succeed or Fail, R. Meredith Belbin, 1981, 2003 (2nd ed.) & 2009 (3rd ed.); Elsevier. Svensk översättning IHMs Förlag 1993, Management Teams – Så skapas framgångsrika team.

Se vår film - vad är Belbin?

Filmen ger dig en kort och snabb guide till Belbin Teamroller, vad det är och vilken nytta individer, team och organisationer kan ha av att känna till sina styrkor. Resultatet blir framgångsrika team.