Team Worker

Hjälper teamet att formas och använder sin mångsidighet för att identifiera  arbetet som behöver göras och slutföra det på teamets vägnar.

Team worker

Hjälper teamet att formas och använder sin mångsidighet för att identifiera  arbetet som behöver göras och slutföra det på teamets vägnar.

Styrkor: samverkande, lyhörd och diplomatisk. Lyssnar och avvärjer friktion.

Tillåtna svagheter: Kan vara obeslutsam i svåra situationer och tenderar att undvika konfrontation.

Var inte förvånad över att upptäcka:  De kan tveka att fatta impopulära beslut.  

Karaktäristika

Teamworkers är de mest stödjande medlemmarna i ett team. De är milda, sällskapliga och bryr sig om andra. De är extremt flexibla och kan anpassa sig till olika situationer och människor. Teamworkers är mottagliga och diplomatiska. De är bra lyssnare och oftast populära gruppmedlemmar. De agerar med känslighet i arbetet men kan vara obeslutsamma i kritiska situationer.

Funktion

Teamworkerns roll är att förhindra relationsorienterade problem i gruppen och sålunda tillåta alla teammedlemmar att bidra på ett effektivt sätt. Eftersom de ogillar osämja kommer de att i det längsta undvika den. Detär inte ovanligt att Temworker blir högsta chefer speciellt om linjecheferna domineras av Shapers. Detta skapar ett klimat där Teamworkers diplomatiska och mottagliga färdigheter blir en stor tillgång, speciellt under ett management där konflikter sannolikt uppstår eller skapas. Teamworkerchefer ses inte som hot mot någon och är därför de mest accepterade och omtyckta att jobba under. Teamworker är oljan i maskineriet i teamet. Moralen blir bättre och människor verkar samarbeta bättre när de finns med.

Se vår film - vad är Belbin?

Filmen ger dig en kort och snabb guide till Belbin Teamroller, vad det är och vilken nytta individer, team och organisationer kan ha av att känna till sina styrkor. Resultatet blir framgångsrika team.