Referenser

Här visar vi några referenser från personer som arbetar som interna eller externa konsulter och använder Belbin Teamroller i sin verksamhet.

Vi använder i dagsläget Belbin till att jobba igenom samtliga ledningsgrupper på nivå 1 -4 för att skapa en känsla av hur är vi som Team och kopplar det till en SWOT workshop för att få reda på önskat framtida läge.

 

 

Jag var en av de första som licensierades på Team Skills® i Sverige och har kontinuerligt arbetat med verktyget sedan dess. Jag har främst använt Team Skills® i tvecklingsprocesser med en rad olika ledningsgrupper. Genom åren har jag haft mycket stor nytta av Team Skills® när det gäller att få ledningsgrupper att utforska olikheter inom gruppen samt använda dessa på ett medvetet sätt till gruppens fördel.

Belbin Svenska AB har genom åren varit en pålitlig och serviceinriktad partner. Med glatt humör och snabbhet har man försett mig med allt från engelska formulär till nya presentationer och illustrativa teamövningar.

Jag rekommenderar varmt Team Skills® till alla som arbetar med utveckling av grupper och team. Verktyget är tillräckligt enkelt för att användarna relativt snabbt ska lära sig modellen och kunna tolka sina resultat. Samtidigt är verktyget stabilt och vilar på en gedigen forskningsgrund. Team Skills® visar på ett enkelt och självklart sätt att olikhet är en tillgång i teamarbete.

Hälsningar Harry Wallenholm

Utbildningsföretag som arbetar med chef och ledarutveckling, personlig utveckling och teamutveckling.

Team Skills använder vi som verktyg såväl i våra öppna chef- och ledarutbildningar som i företagsinterna uppdrag. När vi använder det i chef- och ledarutveckling har vi två fokus dels att öka deltagarnas självinsikt och dels som ett verktyg för deltagarna att arbeta vidare med för att skapa processer i sina team. Team Skills skapar förutsättningar för att deltagarna ska förstå sig själv och sitt agerande och sin egen enhet bättre och kunna arbeta med att utveckla sitt team och sätta ihop arbetsgrupper på ett effektivare sätt. Team Skills är ett enkelt och utmärkt verktyg att arbeta med för att det innehåller både egen skattning och observatörsskattningar. Informationen är lätt att förstå och ta till sig. Team Skills synliggör olikhetens betydelse och alla roller är lika mycket värda. Det finns en pedagogisk frihet att använda materialet och kravet på licensierade konsulters kompetenser är högt. Materialet är forskningsbaserat och det skapar fortsatt utveckling.

Vi har arbetat med Team Skills i cirka tio år och under den tiden haft många kontakter med BelBin Svenska AB. De är en säker och snabb leverantör och det finns aldrig några dumma frågor för Inger och Christer, du får alltid ett snabbt, personligt och korrekt svar oavsett när du tar kontakt med dem.

Ett effektivt och lättarbetat och lättsålt verktyg som har många bottnar och ger många dimensioner för både konsult och deltagare.

Hälsningar

Agneta & Christer

Ledningsgruppen får ett språk

Teamroller är bra för att få  samman verkliga team och de lär sig hur de växlar upp till en ny ledningsnivå. Det ger energi, sammanhållning, fokus på teamets uppgift och engagerar även dem som annars undviker att prata om dessa frågor.

Dessutom sätter Teamroller fingret på vilken kultur, värden och atmosfär som ett ledningsteam skapar i sin verksamhet

Ett grymt verktyg för effektiva team

Väl fungerande grupper är kärnan i effektiviteten och leveransen för alla organisationer med hyfsad komplexitet. Både forskning och erfarenheter visar dock att mer än hälften av alla grupper inte har förutsättningar och mogenhet för att kunna bidra till organisationens mål.

Belbin Teamroller är ett grymt verktyg för att hjälpa grupper att utvecklas till effektiva team, och för att låta gruppen använda alla medlemmars styrkor.

Vi har gång på gång sett effekten i ledningsgrupper, projektteam och arbetsgrupper.

Att skapa effektivitet i ledningsarbetet innebär i stor grad att öka förmågan att få tillgång till de kompetenser och de starka beteenden medlemmarna har. Detta bör därför synliggöras så alla dels förstår det egna ansvaret att bidra med sina kompetenser och dels förstår/ser kollegornas styrkor. I ett sådant arbete kan med fördel Belbin Team Skills användas.

Verktyget är, efter 25 års användning och vidareutveckling, väl beprövat och det enda i sitt slag som är framtaget för ledningsgrupper. Team Skills är ett effektivt och engagerande verktyg. Innebär: 360 test, gruppresultat och individuellt resultat samt kompendium om roller och ledningsgruppsarbete.

Det finns många bra verktyg som kan användas vid olika tillfällen, men för att få effektiva team så har jag inte stött på ett effektivare verktyg än Belbin Teamroller. Det ligger flera års forskning bakom konceptet och det är väldigt bra paketerat. Dessutom har min empiriska erfarenhet visat att verktyget fungerar alldeles utmärkt och jag har genom åren byggt många effektiva team med stöd av Belbin Teamroller. Bl a inom Swedbank, Försäkringskassan, Acando, Täby kommun och Vix Technology.

Jag är seniorkonsult och arbetar som chefscoach, teamutvecklare och organisationsutvecklare. Min utbildning är från Stockholms Universitet där jag har examen i sociologi, samhällsvetenskap och nationalekonomi. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med att stödja chefer, ledningsgrupper och arbetsplatser genom konsultation och konkreta utvecklingsinsatser. Jag har t ex genomfört över 1000 Belbin Team Skills tester.