fbpx

Samtal:
08 – 446 4940

Hur hanterar du ’den svåra personen’ i ditt team? Verkliga strategier och lösningar.

Att hantera ”den svåra personen” i ditt team kan vara en utmaning, men med rätt strategier och verktyg kan det omvandlas till en möjlighet för personlig och teamutveckling. Belbin erbjuder en ram för att förstå och optimera teamdynamik, vilket kan vara särskilt användbart i dessa situationer.

Konflikt i ett team behöver inte vara skadlig; faktiskt kan den vara konstruktiv och leda till bättre arbetsresultat. Funktionell konflikt, eller ”kreativ friktion”, anses vara avgörande för effektivt samarbete. Det möjliggör erkännande och syntes av olika perspektiv, vilket leder till större inklusivitet och framgångsrik problemlösning. Genom att adressera konflikter direkt och arbeta genom dem kan teamet lära sig, växa och till och med förbättra sina relationer och jobbnöjdhet. För att uppnå detta krävs dock en miljö av psykologisk trygghet där teammedlemmar känner sig säkra nog att ta risker och göra misstag.

Läs mer här

Belbin modellen hjälper till att identifiera individernas teamroller, vilket underlättar förståelsen för hur olika personligheter och färdigheter kan komplettera varandra inom ett team. Detta system delar in beteenden i nio olika teamroller, såsom Plant, som är kreativ och bra på att lösa problem, eller Teamworker, som bidrar till teamets sammanhållning och undviker konflikter. Genom att förstå dessa roller kan ett team proaktivt adressera och hantera potentiella konflikter och optimera samarbete. Det är viktigt att notera att Belbin inte är ett personlighetstest utan snarare fokuserar på beteenden och hur dessa bidrar till teamets framgång​​.

Läs mer här

Belbin Teamutveckling programmet erbjuder verktyg och övningar för att förbättra samarbetet och skapa balanserade, högpresterande team. Detta inkluderar bland annat en djupare förståelse för teammedlemmarnas styrkor och hur dessa kan utvecklas ytterligare för att maximera teamets potential. Ett exempel på en praktisk tillämpning är Teamopoly®, en gruppdynamisk affärssimulering som hjälper team att förstå vikten av att nyttja olikheter och hantera de risker som likhet medför​​.

Läs mer här

Sammanfattningsvis är det viktigt att närma sig ”den svåra personen” i teamet inte som ett problem, utan som en möjlighet att utforska och utveckla teamets dynamik. Genom att använda verktyg som Belbin, kan du hjälpa ditt team att navigera konflikter på ett konstruktivt sätt och bygga en starkare, mer sammanhängande arbetsgrupp.

Karin Hallendahl
berättar om samarbetet
med Belbin®

I min roll som ledarskapsutvecklare kan jag starkt rekommendera Belbin som ett verktyg för att utveckla team och främja samarbete. Belbins enkla och förklarande metodik ger oss möjlighet att anpassa och fördjupa vårt arbete beroende på behov och tid. Dessutom har samarbetet med Belbin Sverige varit generöst och stöttande, vilket har varit ovärderligt för oss i processen.

Om du vill förbättra samarbetet och effektiviteten i dina team, ge Belbin en chans. Du kommer att upptäcka nya insikter om dig själv och dina styrkor.

Bli kontaktad av oss

Maximera teamets potential med belbin®

Du kommer att vara i gott sällskap

stockholm region
region kronberg
postnord

Hämta Belbins teamutvecklingsguide

Få de senaste nyheterna från Belbin -

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Tack

Du kommer nu att få våra utskick från Belbin Sverige AB.

Vi kontaktar dig inom kort och ser fram emot att få ha dig i vårt nätverk.