Rapporter

Belbins kartläggningssystem erbjuder ett stort antal rapporter. Dessa kan du skriva ut hur många gånger som helst utan extra kostnad. Dessutom kan du lägga till hur många observatörer du vill utan att det kostar extra.

Belbinrapporter

Belbins kartläggningssystem erbjuder ett stort antal rapporter. Dessa kan du skriva ut hur många gånger som helst utan extra kostnad. Rapporterna är skurna på olika ledder för att ge så tillförlitlig information som möjligt om hur detta team bidrar, relaterar och samverkar med varandra för att lösa sin uppgift. Du har också möjlighet att se hur respektive individ bidrar, relaterar och samverkar med teamet så att det kan lösa sin uppgift. Vi har tre olika rubriker för rapporter; * Individuella rapporter som handlar om individens styrkor i teamarbete dvs hur hen och hens kollegor uppfattar hens sätt att bidra, relatera och samverka med andra. *En annan typ av rapporter är de som beskriver hens relation till andra medarbetare beroende på hur lika eller olika styrkor de har, vi kallar dem relationsrapporter. *Tredje typen av rapporter handlar om teamet. Med andra ord finns de nio olika sätten att bidra, relatera och samverka med varandra aktivt i teamet. Beroende på hur teamet fungerar kan vi också utläsa teamets styrkor och brister. Nedan finner du samtliga rapporter du kan nyttja i Belbins kartläggningssystem för att hjälpa team och teammedlemmar att lösa sina uppgifter på bästa möjliga sätt.

Tolka individuella Belbin rapporter

Do you speak Belbin?

Du kommer att vara i gott sällskap

postnord
region kronberg