fbpx

Samtal:
08 – 446 4940

Övningar

Både Cooperate och Contribute är utmärkta verktyg att använda i teambuilding. De är utvecklade av Belbin och ger värdefulla erfarenheter och insikter om vad det innebär att arbeta tillsammans.

Teambuildingövning - Co-operate

Co-operate kan användas gång på gång och gör övningarna i Co-operate en ovärderlig investering för alla träningsorganisationer, rekryteringsspecialister och HR avdelningar.

Vad är Co-operate?

Co-operate är ett teambuildingspel som består av 3 separata övningar. Varje övning kan genomföras med 4-9 deltagare och alla övningarna kan också genomföras samtidigt så att upp till 27 personer kan delta. Varje övning tar ca 20 minuter att genomföra.

Återkoppling och/eller tid för debriefing är så lång som behövs eller det finns tid till.

Deltagare behöver inte göra en Belbin profil för att delta i Co-operate eftersom de tre olika övningarna kan användas utan att inkludera Belbins teorier. Co-operate kommer med en handledarguide som innehåller observation- och feedback listor så att observerade beteenden kan noteras för dialog och diskussion under en teambuildingdag eller I par samtal.

En del kunder har funnit Co-operate vara ett ovärderligt verktyg i sina Assessment Centers, eftersom Co-operate belyser individers naturliga beteenden under en kort tidsperiod.

Varför använda dig av Co-operate?

Co-operate har många användningsområden! Feedback från våra kunder har visat att verktyget kan användas för:

  • Assessment Centres – ett fantastiskt sätt att observera teambeteende I en teamsituation
  • Isbrytare – får alla involverade på en gång eller får igång dem direkt efter lunch
  • Utveckling av ett nytt team – ger alla en chans att samarbeta direkt ifrån början
  • Team Building – ett fantastiskt sätt att få se hur ett team hanterar situationer och hur de kommunicerar
  • Utveckling av Management – observera hur olika individer relaterar och agerar med teamet
De tre övningarna

Co-operate använder tre olika aktionorienterade övningar som påvisar på ett tydligt sätt de viktigaste elementen i teamarbete. Att lyckas med övningarna bygger på effektiv kommunikation, samarbetsförmåga och kvalitet i beslutsfattandet.

Konstruktionsarbete för Teamet
Teamet ska bygga ett antal olika produkter med former som är fasta. De kan byta former med varandra under processens gång utan att se medarbetarnas “produktionsavdelning” eller spelplan. Enda sättet att lyckas är att offra egna kortsiktiga mål för teamets långsiktiga och övergripande mål.

Räddningsuppdrag för Teamet
Teamets uppdrag är att desarmera en bomb under en relativ kort tidsrymd. De behöver lyssna på varandras lösningar och bestämma vilka som aktivt ska utföra desarmeringen enligt det överenskomna sättet.

Skrivövningar för Teamet
Denna övning går bara att genomföra om teamet kan agera som en enhet. Teamet behöver kontrollera en skrivapparatur för att kunna styra en penna som utför de ritningar teamet önskar att producera eller fått order att producera.

Att ge FEEDBACK

Varje teamaktivitet belyser olika aspekter av teamdynamiken och ger ett flertal möjligheter för observation och feedback. Co-operate innehåller också en överblick av Dr M Belbin av vad man kan lära sig om teamarbete utifrån dessa övningar. Med syfte att skapa en gemensam förståelse, som kan användas på arbetsplatsen.

Pris och leverans

Du kan köpa Co-operate på Svenska eller engelska. Kontakta oss för priser och leveranstider på 08-446 49 40 och prata med Inger Melkersson

Teambuildingövning - Contribute

Teamet tävlar mot klockan och ska under tiden lösa nio olika uppgifter var och en designad för att gynna en viss teamroll. Till förfogande har de sina Belbin Analyser och rapporter.

Vad är Contribute?

Contribute är den mer teamroll fokuserade övningen av de två Belbin övningarna. Contribute är designad för att demonstrera styrkan i var och en av de nio teamrollerna. Övningen utvecklar teamets förståelse för de olika rollerna I en upplevelsebaserad inlärningsprocess.

Contribute består av nio olika uppgifter alltifrån att skriva underhållande kreativa texter till att få in deltagarna I en fårfålla.

Varje övning är skapad att gynna en viss teamroll så teamet behöver bestämma vem som ska utföra varje speciell övning. Teamets övergripande mål är att lösa samtliga nio uppgifter under en viss tidsperiod. Contribute hjälper teamet utforska sina styrkor och svagheter. Vad gör de och hur hanterar de saknaden av t ex en Completer Finisher och istället har fem Shapers? Hur ska de hantera saknaden av visa styrkor och ett överskott av andra?

Varför använda sig av Contribute?

Övningen lanserades år 2000 och har sedan dess hjälp tusentals team på ett antal olika sätt;

  • Att förstå sina styrkor och eventuella
  • Att skapa ett icke konfrontativt teamroll språk
  • Att gå från att vara ett bra team till ett högpresterande team
  • Att belysa olikheter i teamroll beteende och löst konflikter som berott på brist på teamroll förståelse
  • Att hjälpa nya team att få en bra start
Hur fungerar övningen?

Contribute kan genomföras från 4 till 9 deltagare och tar ca 60 minuter. Feedback och reflektion tar den tid som behövs eller finns tillgänglig. Vi rekommenderar att till Contribute att samtliga deltagare har gjort en fullständig Belbin Teamroll kartläggning innan övningen. Rapporterna spelar en viktig del av övningen inte minst för att ha en chans att fördela övningarna på ett rätt sätt. Så det är bra om deltagarna har tid innan övningen att sätta sig in i sina resultat av Belbin kartläggningen.

Att ge feedback

Handledarmanualen ger ledtrådar för vad du bör observera och ge feedback om till teamet. Frågeställningar som kan ställas efter ett genomfört Contribute kan innehålla:

Hur fördelade vi uppgifterna?
Delade alla med sig av sina teamroller?
Saknade vi vissa roller och hur hanterade vi detta?
Hade överskott av visa teamroller och hur hanterade vi det?
Hur kan vi relatera denna situation till teamets ordinarie verksamhet?
Nu när alla vet varandras styrkor och svagheter utifrån Belbin teamroller, finns det då anledning att ändra på något i pågående projekt?

Pris och leverans
Du kan köpa Contribute på Svenska eller Engelska. Kontakta oss för priser och leveranstider på 08-446 49 40 och prata med Inger Melkersson

Hämta Belbins teamutvecklingsguide

Få de senaste nyheterna från Belbin -

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Tack

Du kommer nu att få våra utskick från Belbin Sverige AB.

Vi kontaktar dig inom kort och ser fram emot att få ha dig i vårt nätverk.