Med Belbin Team Skills förstår och nyttjar Postnords 1700 ledare utväxlingen av att rekrytera olikhet till sina 350 ledningsgrupper.

Inger Melkersson Jansson Patrik Ågren ansvarig för ledarskap och kompetensutveckling på Postnord Sverige AB behövde ett pålitligt och enkelt teamutvecklingsverktyg när de genomför en ledarskapstransformation som omfattar 1700 personer med en chefs eller ledartitel. ”Vi använder idag Belbin för att jobba igenom samtliga ledningsgrupper på nivå 1-4 för att skapa en känsla för hur vi är som […]