fbpx

Vilka Superkrafter har du och ditt team?

✅ Stålmannen föddes med sina superkrafter.
❌ Batman är i verkligheten Bruce Wayne och
❌ Spiderman är i verkligheten Peter Parker.

🥰 Men Stålmannen föddes som Stålmannen. Clark Kent
är hans mänskliga förklädnad.

✅ Våra superkrafter föddes med team och teamroller.

Det finns många ramverk som börjar med individuella styrkor och extrapolerar genom att pussla ihop dem.

✅ Men Belbin började med teamet. Teamroll-teorin uppstod
genom att fråga, ”Vad gör team framgångsrika?”
❌ inte ”Vilka styrkor har individer?” 

✅ Och forskningen svarade på den frågan genom att samla bevis
genom att observera riktiga team.

🥰 Upptäckten? Nio viktiga bidrag som är avgörande för teamets
framgång – Belbin Teamroller som mäter hur vi bidrar, relaterar och samverkar med andra.

🏆 Detta teamfokus är en subtil men viktig skillnad på dagens marknad.

Vissa individuella styrkor är underbara. Och de är viktiga på många sätt, men inte för teamets framgång.

✅ Om du vill bygga högpresterande team behöver du ett teamverktyg.
Det kan Belbin ge dig.

Dela på: 

Facebook
LinkedIn

12th to 16th of June 2023

Management Training Workshop®

Gör en intresseanmälan nedan: