fbpx

Vilka Superkrafter har du och ditt team?

✅ Stålmannen föddes med sina superkrafter.
❌ Batman är i verkligheten Bruce Wayne och
❌ Spiderman är i verkligheten Peter Parker.

🥰 Men Stålmannen föddes som Stålmannen. Clark Kent
är hans mänskliga förklädnad.

✅ Våra superkrafter föddes med team och teamroller.

Det finns många ramverk som börjar med individuella styrkor och extrapolerar genom att pussla ihop dem.

✅ Men Belbin började med teamet. Teamroll-teorin uppstod
genom att fråga, ”Vad gör team framgångsrika?”
❌ inte ”Vilka styrkor har individer?” 

✅ Och forskningen svarade på den frågan genom att samla bevis
genom att observera riktiga team.

🥰 Upptäckten? Nio viktiga bidrag som är avgörande för teamets
framgång – Belbin Teamroller som mäter hur vi bidrar, relaterar och samverkar med andra.

🏆 Detta teamfokus är en subtil men viktig skillnad på dagens marknad.

Vissa individuella styrkor är underbara. Och de är viktiga på många sätt, men inte för teamets framgång.

✅ Om du vill bygga högpresterande team behöver du ett teamverktyg.
Det kan Belbin ge dig.

belbin konsult

Peter Tolstoys
berättar om utbildningen
och hur det är att arbeta med Belbin® Teamroller

Belbin Teamroller är ett mycket bra verktyg för att hjälpa grupper att utvecklas till effektiva team och få teamet att använda alla medlemmars styrkor. Jag tror på ständig personlig utveckling och att en öppen dialog och tillit främjar nya idéer och arbetssätt.

Bli kontaktad av oss

Maximera teamets potential med belbin®

Du kommer att vara i gott sällskap

stockholm region
region kronberg
postnord

Få de senaste nyheterna från Belbin -

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!