fbpx

Testa Belbin för ledningsgruppen med en framtidsdiagnos

Har Din ledningsgrupp vad som krävs? Hur framgångsrika skulle ni kunna vara? Gör en beteendediagnos med Belbin Team Skills®

Vårt erbjudande: Vi genomför en beteendediagnos med Belbin Team Skills® med din ledningsgrupp och ger er en genomgång av resultatet. Investera en dag och betala just nu bara halva priset; 15.000kr i konsultarvode och 750kr per person i kartläggningskostnad (istället för det dubbla). Då gör vi en dag med och för din ledningsgrupp.Om du som vi tycker att den information du kan få om din ledningsgrupp är viktig för er förmåga att prestera och utvecklas, låt oss då träffas för att prata om just det och kanske även om övriga ledningsgrupper och projektgrupper i företaget. Vi kan göra det över telefon, Skype eller så kommer vi till dig för ett affärsmöte. Erbjudandet gäller 26 september- 31 december 2018.Många chefer vi mött har pratat om sina ledningsgrupper och sagt att jag borde nog tagit tag i den för att få gruppen att prestera än bättre, men verkligheten kom emellan. Alla grupper som ska prestera behöver träning, men först kanske använda den kunskap som redan finns. Här har vi Belbin som forskat på teamroll-bidrag och hur de påverkar ledningsgruppers prestation och andra som sett på hur processen fungerar i team och hur den påverkar förmågan att prestera. Dessa två variabler är det viktigt att kunna styra, nyttja och förstå för att kunna utveckla en ledningsgrupp.Skulle Du som chef om det var möjligt innan du anställde en medlem till ledningsgruppen vilja veta om hen tillhör de personer som kompletterar teamet enligt Belbin?Vi kan hjälpa dig med det. Belbin fann nio olika sätt att bidra, relatera och samverka med andra som behöver finnas i ett team och vi kan alla använda alla dessa nio olika beteenden. Genom livet och våra förutsättningar blir vi ofta bra på två till tre av dem. Så en ledningsgrupp borde kunna anta alla nio bidrag om de inte av andra skäl omedvetet valt att vara utan vissa, sökt likhet istället för olikhet, anställt på samma idé men med förenklade verktyg etc.Vi har arbetat med Belbin sedan 1991 och tränat över 400 konsulter i Sverige att nyttja Belbins forskning och verktyg. Vi har själva arbetat med över 100 ledningsgrupper och projektgrupper. Föreläst om Belbin för över 50 000 människor sedan 1991. Inte så konstigt med tanke på alla år som gått. Som sagt, anta erbjudandet och testa oss så märker du snart vilken nytta vi kan ha av varandra.Kontakta oss på Belbin så bokar vi ett möte/samtal på Skype, telefon eller IRL. Tel 08-446 4940Med vänlig hälsning Christer B Jansson & Inger Melkersson 073-073 5044  info@belbin.se 072-702 0797
belbin konsult

Peter Tolstoys
berättar om utbildningen
och hur det är att arbeta med Belbin® Teamroller

Belbin Teamroller är ett mycket bra verktyg för att hjälpa grupper att utvecklas till effektiva team och få teamet att använda alla medlemmars styrkor. Jag tror på ständig personlig utveckling och att en öppen dialog och tillit främjar nya idéer och arbetssätt.

Bli kontaktad av oss

Maximera teamets potential med belbin®

Du kommer att vara i gott sällskap

stockholm region
region kronberg
postnord

Få de senaste nyheterna från Belbin -

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!