Teambuilding workshop för företag

Genom en teambuilding workshop baserad på forskning och vetenskaplig grund kan gruppen nå uppställda mål på ett effektivt och hållbart sätt.

Workshop för ledningsgrupp eller projektgrupp

Belbin Teamroller ger ett ramverk så vi kan utforska och öka förståelsen för teamets gemensamma styrka och hur vi kan använda den på bästa sätt.

Alla workshops anpassas efter dina specifika behov och frågeställningar.

Teambuilding gör att man jobbar bättre mot företagsmål

Vanliga frågeställningar är:

 • Hur kan vi åstadkomma omedelbara resultat som förväntas när vi är ett nytt team och knappt känner varann?

 • Hur kan vi börja fungera som ett lag efter vår sammanslagning (merger) då vi känner oss som två lag fortfarande? 

 • Hur kan vi lyckas arbeta på ett nytt efter att vår verksamhet drastiskt förändrats, och vi arbetat tillsammans i evigheter?

 • Hur får jag alla att arbeta mot samma mål som nyanställd VD när ledningsgruppen verkar motsätta sig min vision?

 • Hur löser man konflikter mellan teammedlemmar som resulterat i minskad produktivitet och moral?
En grupp gör high-five efter bra teambuilding övningar

Hur kan en teambuilding workshop baserad på Belbin Teamroller hjälpa?

Workshops designas så de kan hjälpa ett team att öka sin effektivitet och planera för framtiden.

 

Vi bygger våra workshops baserat på upplevelsebaserat lärande som ger teamet och de individuella medlemmarna möjligheten att maximera sina styrkor och hantera sina svagheter. 

Det ökar den gemensamma förståelsen och förbättrar kommunikationen. Det är viktigt att identifiera varje persons bidrag och teamets styrkor utifrån deras kort- och långsiktiga mål.

Teambuilding gör att man kan planera sina mål med tydliga roller

Vem vinner på att vi genomför en Belbin workshop?

 • Ett existerande team som behöver fokusera om på grund av nya utmaningar eller en ny strategi
 • Ett nytt team som ännu inte är samspelta
 • Ett team som lider av efterdyningarna av en omorganisation
 • Ett team med problem där konflikterna kommer i vägen för effektiviteten
 • Ett internationellt projektteam där medlemmarna möts mer sällan eller nästan inte alls
 • Ett högpresterande team som vill bli än mer framgångsrika.
Vi genomför oftast en workshop på en eller två dagar. Beroende på problemställningen eller förbättringsåtgärderna kan mer avancerade insatser också offereras. Vi har stor erfarenhet att arbeta med såväl komplicerade uppdrag som med mer ”vanliga” insatser. För ytterligare detaljer och information prata med Inger Melkersson eller Christer B Jansson på 08-446 49 40 Eller maila info@belbin.se.
Teambuilding workshop för företag