Även Team Skills® har en fördjupning, Team Skills III som är en processvecka som bygger på ett psykodynamisk synsätt och där vi varje kväll gör en Teamroll- skattning för att se hur instrumentet följer processutvecklingen i teamet. Denna kurs genomförs när vi har minst 6-8 deltagare.
Att toppa en licensiering gör du genom att gå vår process vecka som körs av oss tillsammans med en av våra psykologer i vårt nätverk. Den körs enbart när vi har 6-8 personer som vill delta. Vi startar måndag med lunch och avslutar fredag lunch och vi gör Belbin skattningar varje kväll. Under dagarna ör vi I magen och på kvällarna är vi i huvudet är ett sätt att uttrycka det. Läs gärna en av deltagarnas betraktelser från denna mycket spännande vecka.

Ger både stor inre förståelse för sina egna gränser att arbeta med individer och team. Hela veckan är ett utforskande av sig själv och dynamiken i teamet som har gemensamt lärande som utgångspunkt och hur Belbin Teamroller kan vara en del av en sådan process.

Pris 25 000: – Skr. Ingår två konsulter, upplevelsen, testning varje kväll. Tillkommer mat, logi och resekostnader.