fbpx

Spela Teamopoly för ökad insikt bland ledare och team

Gruppdynamiskt affärsspel skapar tillit och förståelse för beteenden.
Tänk om det finns ett sätt förbättra sig, lära sig, skapa tillit och ha förbaskat roligt under tiden? Teamopoly är en affärssimulering för ledare och team som verkligen skapar många positiva effekter.
Jag har använt affärssimuleringar i flera olika situationer för att kvalitetssäkra team, utveckla ledningsgrupp, visa på de högsta chefernas beteende när det gäller ledarskap och affärskultur, jag har använt det i mergers för att skapa tillit och öppenhet samt i utbildning av chefer för att visa gruppsammansättningens betydelse. Framför allt har jag valt Teamopoly som affärssimulering.Spelet har alltid haft positiva bieffekter som varit minst lika viktiga som själva simuleringen. I samtliga fall har det genom en gemensam upplevelse skapat ett lärande och stark insikt om hur viktigt sammansättningen av beteendedrag är för att lyckas som team. Effekten har alltid också varit att deltagarna kommit närmare varandra och sinsemellan börjat skapa ökad öppenhet och tillit.

Teamopoly skapar lärdomar och tillit

Simuleringen brukar också påvisa beteenden som inte är önskvärda och behöver rättas till. En av Sveriges HR-chefer genomförde alltid ett Teamopoly med de 25 högsta cheferna när hon började i ett nytt företag. Hon sa att hon sparade ett år och kunde börja agera direkt på beteenden och värderingar som behövde förändras. I ett av dessa case upptäckte vi både att när ledningsgruppen åkte på motgångar slutade de av att kämpa, beteenden som snarast behövde rättas till. I ett annat arbete nyttjade vi Teamopoly för att kvalitetssäkra nya team som skulle arbeta i en mycket stressfull miljö. Två team höll inte för pressen och fick göras om.Mitt senaste uppdrag är i en merger där vi startade med de högsta cheferna, för att sedan ta mellanledet av chefer och nu senast IT-avdelningen. Samtliga chefer har nu blivit bedömda av sina kollegor och medarbetare om sitt beteende utifrån forskning.Vi bröt mycket is och deltagarna lämnade som en mer homogen avdelning där alla känner varandra. De har dessutom sett varandra i olika affärssituationer, i och för sig med monopolpengar, men lärandet och att de mött varandra i en affärsdialog har påskyndat processen.De har dessutom liknande upplevelser (affärssimuleringen) att relatera till, ett gemensamt språk (nio olika sätt att relatera, samverka och bidra till teamets uppgift) och de har mött varandra i ett affärssammanhang (Teamopoly) där de upplevt hur nya och tidigare kollegor fungerar. Det har skapat en stark gemensam känsla av förståelse, öppenhet och tillit som behövs för att komma vidare i denna merger utan alltför arbetsamma konflikter.Med över 100 genomförda Teamopoly i mitt verksamma liv anser att jag affärssimuleringar som denna är mycket verksamma verktyg i det syfte de skapats för. Jag har sällan sett någon metod eller arbetssätt som på två dagar får deltagarna att reflektera över sitt och andras beteenden samtidigt som de för dem närmare varandra på ett naturligt sätt.This article was originally published motivation.se 
belbin konsult

Peter Tolstoys
berättar om utbildningen
och hur det är att arbeta med Belbin® Teamroller

Belbin Teamroller är ett mycket bra verktyg för att hjälpa grupper att utvecklas till effektiva team och få teamet att använda alla medlemmars styrkor. Jag tror på ständig personlig utveckling och att en öppen dialog och tillit främjar nya idéer och arbetssätt.

Bli kontaktad av oss

Maximera teamets potential med belbin®

Du kommer att vara i gott sällskap

stockholm region
region kronberg
postnord

Få de senaste nyheterna från Belbin -

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!