JA, tack, Jag vill anmäla mig;

Anmäl dig snarast, dock senast den 21/9-23