fbpx

Samtal:
08 – 446 4940

Nyårslöften för teamet….

#1 Förstå teamets kultur       #2. Gör styrkebaserat arbete till en vana

#3. Delegera mer effektivt   #4. Framtidssäkra ditt team
 

Vad vill du och ditt team uppnå 2024? Arbetar ni med ett viktigt nytt projekt?
Behöver ni kommunicera mer effektivt för att förhindra att saker faller mellan stolarna?
Når rätt arbete rätt personer?


🥇Belbin är det perfekta verktyget för att hjälpa till att fokusera och ge energi till ditt team när vi alla ser fram emot ett nytt år, och Belbin Team-rapporter är ett bra ställe att börja. Dessa ger en ”diagnostik” av teamet – era styrkor, potentiella fallgropar och massor av förslag och diskussionsstartare som hjälper er att arbeta smartare och förändrar hur ni arbetar tillsammans.

För att få en teamrapport måste varje person i ditt team fylla i en Belbin Självskattning och sedan be om observatörsbedömningar, eller feedback, från de andra teammedlemmarna. Detta ger en allsidig bild av varje persons individuella styrkor.

På Belbin kan vi samla in och analysera dessa data för att ta fram teamrapporten, vilket ger dig den viktiga överblicken.

💡Det här kan Belbin teamrapporter göra för ditt team.
#1: Förstå teamets kultur
#2: Gör styrkebaserat arbete till din dagliga ”go-to”
#3: Delegera mer effektivt
#4: Framtidssäkra ditt team

#1: Förstå teamets kultur

🥇Belbin är det perfekta verktyget för att hjälpa till att fokusera och ge energi till ditt team när vi alla ser fram emot ett nytt år, och Belbin Team-rapporter är ett bra ställe att börja.
 
🎈Oavsett om ditt team är helt nytt eller väletablerat är det viktigt att börja med grunderna: era styrkor och svagheter som team.
I nya team finns det många okända faktorer. I etablerade team kan det finnas självbelåtenhet och antaganden – underförstådda sociala kontrakt som står oemotsagda.

💡Rapporten Teamrollgenomsnitt ger en översikt över teamets teamrollsammansättning, tillsammans med en inblick i det bästa och sämsta scenariot för teamet.

✅”I bästa fall kommer detta team att vara mycket effektivt när det gäller att omsätta överenskomna strategier i praktiken och åstadkomma de önskade resultaten.”

❌”I värsta fall kan det här teamet sakna individer som kan komma på helt nya idéer och strategier. Om detta spelar någon roll eller inte beror på primära mål och syften.”

Förändra hur ni arbetar tillsammans, #1: Förstå teamets kultur, del 2

🎈Oavsett om ditt team är helt nytt eller väletablerat är det viktigt att börja med grunderna: era styrkor och svagheter som team.

💡Rapporten Teamrollgenomsnitt ger en översikt över teamets teamrollsammansättning, tillsammans med en inblick i det bästa och sämsta scenariot för teamet.
 
✅Rapporten Sammanlagda Observatörssvar går in på detaljnivå och undersöker teamkulturen i termer av de vanligaste orden och fraserna för teamet.
 
😇omtänksam, hjälpsam, utåtriktad, pålitlig, disciplinerad, noggrann, effektiv, rättfram och diplomatisk är de ord som fått flest markeringar i det här teamet.

✅Tillsammans kan dessa rapporter vara en användbar utgångspunkt för diskussioner. ❓Håller teamet med om kommentarerna här?
❓Finns det några överraskningar? ❓Något ni skulle vilja ändra på?

Precis som ditt gymkort fungerar Belbin bara om du använder det…

Förändra hur ni arbetar tillsammans, Gör styrkebaserat arbete till en daglig vana
 
🎈Belbin är det perfekta verktyget för att hjälpa till att fokusera och ge energi till ditt team när vi alla ser fram emot ett nytt år, och Belbin Team-rapporter är ett bra ställe att börja.

✅Här kommer Nyårslöfte #2 Gör styrkebaserat arbete till en daglig vana
 
😇Precis som ditt gymkort fungerar Belbin bara om du använder det.
När du väl känner till styrkorna i ditt team är Teamroll Cirkeln ett perfekt sätt att ta med teamroll-styrkorna i möten, projektplanering med mera.

✅På den här rapportsidan får du en snabb överblick över styrkorna i teamet,
så att du kan se var luckorna och överlappningarna kan finnas.

✅Det kan vara så att vissa teammedlemmar kallas in för att spela andra roller
i sin arsenal, för teamets skull. Om människor behöver byta roller eller bilda smågrupper för att arbeta med vissa projekt är det användbart att upprätta en teamrollcirkel för att vara specifik om vem som gör vad, för att hantera förväntningar och identifiera eventuella svårigheter som teamet kan stöta på.


Förändra hur ni arbetar tillsammans, #3 Delegera mer effektivt
 
 🎈Belbin är det perfekta verktyget för att hjälpa till att fokusera och ge energi till ditt team när vi alla ser fram emot ett nytt år, och Belbin Team-rapporter är ett bra ställe att börja. Här kommer Nyårslöfte #3. Delegera mer effektivt

😇Hur resonerar du när det gäller att delegera arbete?
Delegerar du tillräckligt? För mycket?
Ser du till att rätt arbete hamnar på rätt persons skrivbord?

🥇På rapportsidan Potentiella bidrag kan du fördjupa dig ytterligare i teamets arbete genom att identifiera hur du kan fördela arbetet baserat på teamrollernas styrkor.
 
💡Detta kan fungera som en användbar uppmaning till diskussioner, särskilt om rapporten visar en betydande förändring från hur delegering fungerar nu.

❓Finns det några luckor?
Om så är fallet, krävs den här typen av arbete och hur kan teamet ta itu
med det som saknas?

Förändra hur ni arbetar tillsammans, Framtidssäkra teamet…
 
 🎈Belbin är det perfekta verktyget för att hjälpa till att fokusera och ge energi
till ditt team och Belbin Team-rapporter är ett bra ställe att börja.

Här kommer Nyårslöfte #4. Framtidssäkra ditt team
 
✅Ett nytt år ger oss möjlighet att blicka framåt och utvärdera teamets framtida behov, nämligen rekrytering och successionsplanering.

✅Jämförelser mellan individ och team ger insikter om teamets beroende av vissa individer för att spela vissa roller. Ju större gapet är mellan den individ som får högst poäng och teamets genomsnitt, desto mer sannolikt är det att teamet är beroende av den personen för att uppfylla den rollen.

🥇Den här rapportsidan kan hjälpa teamet (eller dess chef) att lägga upp strategier för hur man delar kunskap, utvecklar särskilda styrkor hos andra
eller söker resurser i teamet eller längre bort.

Mer info?

Du kan hitta massor av artiklar och idéer för teamsessioner på www.belbin.se och www.belbin.com

Om du söker efter mer hjälp och vägledning anordnar vi ackrediteringskurser och skräddarsydda workshops för att ge ditt team ett försprång 2024.

Kontakta  oss för mer support och information. info@belbin.se  08-446 4940

Karin Hallendahl
berättar om samarbetet
med Belbin®

I min roll som ledarskapsutvecklare kan jag starkt rekommendera Belbin som ett verktyg för att utveckla team och främja samarbete. Belbins enkla och förklarande metodik ger oss möjlighet att anpassa och fördjupa vårt arbete beroende på behov och tid. Dessutom har samarbetet med Belbin Sverige varit generöst och stöttande, vilket har varit ovärderligt för oss i processen.

Om du vill förbättra samarbetet och effektiviteten i dina team, ge Belbin en chans. Du kommer att upptäcka nya insikter om dig själv och dina styrkor.

Bli kontaktad av oss

Maximera teamets potential med belbin®

Du kommer att vara i gott sällskap

stockholm region
region kronberg
postnord

Hämta Belbins teamutvecklingsguide

Få de senaste nyheterna från Belbin -

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Tack

Du kommer nu att få våra utskick från Belbin Sverige AB.

Vi kontaktar dig inom kort och ser fram emot att få ha dig i vårt nätverk.