5-6 Låg grad av problem

Ni kan ha måttliga problem med brister i teamarbete just nu. En eller flera olika former av obalans inom teamet begränsar just nu ert teamarbete till en nivå under er förmåga. Ert teamarbete ligger troligen inte i nivå med er potential. Bristande aktivitet i relation till möjligheter är tillräckligt allvarligt för att kräva omedelbara åtgärder. Oavsett resultat är detta ett mycket förenklat frågeformulär och ska inte användas professionellt. Det ska ses som en första reflektion hur det står till i teamet idag och hur effektivt ni arbetar. Vill du nyttja våra professionella verktyg, tag kontakt med oss genom att klicka här.