Belbin ledarskap: styrkebaserade, situationsanpassade insatser för ett autentiskt, målmedvetet ledarskap.

På Belbin ger vi ledare möjlighet att leda autentiskt, enligt sina styrkor.

Bli en bättre ledare genom bättre självinsikt och förståelse för hur andra
uppfattar Dig & Dina styrkor

Belbin-teorin säger att om du förstår hur du bidrar till ett team kan du utveckla dina ledaregenskaper och styrkor och hantera dina svagheter. VD:ar och teamledare över hela världen använder Belbins teori och praktik för att öka sina ledaregenskaper.

Du blir en mer effektiv, medveten ledare, som använder dessa färdigheter målmedvetet och inom ramen för ditt team.

Tid & Upplägg: 3 x 1,5 tim på Teams inkl egen Belbinskattning. Pris: 9.500kr


   Ingår:  Egen Belbin-kartläggning med Självskattning och 6 kollegors feedback i Observatörens Syn, Individuella Belbinrapporter. Individuell Återkoppling,
Vägledning hur du nyttjar och bygger vidare på dina styrkor. Egen handlingsplan.
Skräddarsytt upplägg för dig på tider som passar dig.

Hur hjälper Belbin-rapporterna?

För att utnyttja de insikter som andra kan ge behöver vi en strukturerad, balanserad och evidensbaserad feedbackstrategi som gör det möjligt för ledare att odla ledarskapsförmåga och större känslomässig intelligens.

Belbinrapporterna ger just detta. Många personlighetstester (eller psykometriska tester) är självrapporterade, så de är begränsade till ledarens egen syn – den inre rösten.

Belbin införlivar Observatörs-feedback från medarbetare och analyserar och jämför de två på djupet, så att individens självkännedom kan kontextualiseras mot bakgrund av de beteendemässiga tillgångar som andra ser i dem. Fria från förutfattade meningar kan ledare arbeta för att maximera sina egna styrkor och anpassa de två uppsättningarna åsikter till en mer autentisk och sammanhängande ledarstil.

Intresseanmälan gör du här.