Kom och fika med oss! Afternoon Tea(m) med Belbin på mässan

Vi genomför ett Afternoon Tea(m) med Belbin den 28 september kl 14-15.30,
i lokalen E-7. Anmäl dig och kollegorna genom att maila namn, titel o företag till inger@belbin.se. Begränsat antal platser.

Vi bjuder på mini-chokladbollar, dammsugare, hallongrottor, milanostång
samt the och kaffe.

Samt samtal om ”Varför och När ska vi använda team?”

”En person kan inte göra allt lika bra. I team kan individer dela med sig av sina styrkor i kompletterande roller för att ge meningsfulla resultat. Med den interpersonella dynamik som teamarbete skapar, erbjuder samarbete mer än summan av dess delar.”

Christer B Jansson och Inger Melkersson Jansson bjuder in till denna teamfokuserade workshop. Anmäl dig och dina kollegor – dags att optimera teamet!

Varför och När ska vi använda team?

Vi ägnar mycket tid åt att utforska vad som får ett team att fungera och hur man förbättrar dess effektivitet, men hur ofta stannar vi upp och funderar på varför och när vi i första hand ska använda team?
Vi vet att teamen blir allt viktigare. En artikel i Deloitte University Press uppger att att ”Förmågan att snabbt bygga, förmedla, upplösa och reformera team är en kritisk färdighet för dagens organisationer!”

Dela på: 

Facebook
LinkedIn