BELBIN har skapat denna integritetspolicy för att visa företagets starka engagemang för integritet och datasäkerhet. Nedan beskrivs användning, utlämnande av information och säkerhetsrutiner för Belbins webbplatser.

Information som samlas in av oss

Vi lagrar data för två olika ändamål. För det första lagrar vi med samtycke uppgifter för dem som vill ta emot marknadsföringskommunikation från oss. För det andra lagrar vi data för dem som använder vår webbapplikation online för att administrera och/eller fylla i BELBIN-frågeformulär, för att producera BELBIN-rapporter.

Vi kommer att använda och behandla dina personuppgifter, där du har begärt att vi ska göra det, för följande ändamål:

Personlig information om dig som samlas in av oss under ditt besök på denna webbplats hålls konfidentiell. Information som krävs för att ta fram teamrollrapporter samlas in via BELBIN:s webbapplikation och lagras på våra säkra servrar i Storbritannien.
Information som samlas in via www.belbin.se i marknadsföringsändamål sparas på vår hemsidas webbhotell. BELBIN säljer eller lämnar inte ut data till någon tredje part utan ditt samtycke.

Vilken information samlar vi in från dig och varför?

Om du uttryckligen samtycker till att ta emot marknadsföringskommunikation från oss kommer vi att samla in och lagra ditt förnamn, efternamn och e-postadress. Vi kommer att använda dina uppgifter för att skicka dig information om BELBIN nyheter, produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig.

Om du fyller i ett BELBIN-frågeformulär kommer vi att samla in och lagra:

BELBIN agerar i två olika kapaciteter – som personuppgiftsansvarig när du behandlar uppgifter när du är vår kund och som personuppgiftsbiträde i förhållande till behandlingen av dina uppgifter när du sammanställer rapporter som en del av en tjänst som tillhandahålls din arbetsgivare eller en annan organisation som du är ansluten till.

Vem kan vi komma att dela din information med?

Dina uppgifter kan nås av BELBIN-anställda och av din(a) BELBIN-kontoinnehavare, som kommer att identifieras på introduktionsskärmarna innan din bedömning är klar. Dina uppgifter är också tillgängliga för våra serverleverantörer och entreprenörer som har tecknat sekretessavtal med oss, och kommer att anonymiseras när de används för forskningsändamål. Som en del av vår forskning kan vi också dela samlade, anonymiserade data offentligt. Om du fyller i ett frågeformulär om någon annan och den personen ber om att få se sina uppgifter kommer din integritet att skyddas.

Vad gör vi med din information?

Vi använder dina svar på BELBIN-frågeformuläret för att beräkna dina preferenser för BELBIN-teamroller och för att sammanställa en rapport som analyserar dessa resultat. Ditt kön används endast för att skriva rapporter och inte i beräkningsprocessen. Dina uppgifter kommer att lagras i vår säkra databas och kan nås av en kontoinnehavare (någon i din organisation) både som referens och för att ta fram ytterligare rapporter. BELBIN ansvarar inte för våra kontoinnehavares användning av data. Vi kan använda din information anonymt (och i kombination med andra data i vår databas) för att titta på allmänna datatrender i förhållande till teamroller.

Säkerhet

Våra webbplatser har säkerhetsåtgärder på plats för att skydda mot förlust, missbruk, oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller obehörig åtkomst av informationen under vår kontroll. Alla sidor som innehåller kundinformation är lösenordsskyddade. Viss kundinformation kan visas online om ett giltigt kontonamn och lösenord anges. Kundinformation och återställning av lösenord kan endast skickas till den e-postadress som är registrerad för användaren.

Vår rättsliga grund för behandling av uppgifter

När du lämnar dina uppgifter till oss i marknadsföringssyfte ombeds du uttryckligen att samtycka till att vi behandlar och lagrar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke i enlighet med denna policy.

När du ger oss dina uppgifter som en del av ifyllandet av ett BELBIN-frågeformulär behandlas och lagras denna information på grundval av legitimt intresse. Detta innebär att uppgifterna krävs av BELBIN för att uppfylla avtalet med dig eller din organisation om att ta fram och utfärda en BELBIN-rapport till dig. Du kan begära att dina uppgifter raderas.

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, praxis på denna webbplats eller dina kontakter med denna webbplats, vänligen skicka ett e-postmeddelande: info@belbin.se  

När du fyller i frågeformulär eller administrerar BELBIN webbapplikation kommer du att ges möjlighet att samtycka till att bli kontaktad i marknadsföringssyfte samt att få kontakt angående status för ditt frågeformulär och din rapport. Uppgifterna lagras dock separat, med varje syfte tydligt definierat.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Teamrollrapporter (PDF-dokument) raderas från vår säkra server efter 90 dagar. När vi agerar som personuppgiftsansvariga kommer vi att radera rådata (teamrollpoäng) på begäran, när ditt konto stängs eller efter tre år. Under vissa omständigheter kommer vi att anonymisera din personliga information (så att den inte längre kan associeras med dig) för forskning eller statistiska ändamål, i vilket fall vi kan använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig. När vi agerar som personuppgiftsbiträde är det upp till kunden, som personuppgiftsansvarig, att se till att uppgifterna inte lagras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål som de är avsedda för. Du kan när som helst begära att dina uppgifter anonymiseras eller raderas från Belbins databaser. BELBIN ansvarar inte för kopior av rapporter som laddats ner av din kontoinnehavare eller andra som fått tillgång till dina uppgifter av en kontoinnehavare.

Hur kan du få tillgång till den information som finns om dig?

Om du har köpt en egen rapport kan du när som helst begära att få en kopia av den skickad till dig via e-post. Om din organisation har köpt rapporten för din räkning kommer kontoinnehavaren vanligtvis att tillhandahålla rapporten för ett visst ändamål, t.ex. vid en kurs eller ett evenemang. Kontakta din kontoinnehavare i första hand.

Sammanfattning

Vi har förbundit oss till ansvarsfull datahantering. Uppgifter om identifierbara personer erhålls, lagras, bearbetas och nås endast:

Senast uppdaterad 2023-11-15