fbpx

Inger Melkersson föreläser om ”Att bygga ett vinnande team”

Inger Melkersson föreläser om ”Att bygga ett vinnande team” på Ledningsgruppsdagen i Stockholmden 13 februari 2019, arrangerat av VD-tidningen.Sex kriterier för att skapa ett vinnande team; En bra ordförande, en begåvad idégivare, spridning i mental förmåga, spridning i personliga bidrag, balans mellan egenskaper och ansvar.Belbin forskade på The Management College of Henley och identifierade nio olika sätt att bidra, relatera och samverka med varandra, han kallar dem sociala, handlande och tänkande teamroller.“Nobody is perfect but a team can be” sa Meredith Belbin, och Belbinkollegan I Australien tipsar om att Nyttja dina egna styrkor, Bli medveten om dina svagheter, Ha kunskap om andras styrkor.Inger berättar hur vi använder Belbin Team Skills för att identifiera relationsmönstren i ledningsgruppen, vi börjar med en Självskattning och sedan ser vi på hur vi ser varandra i gruppen, med hjälp av Observatörens Syn. Resultatet blir att vi får kunskap om varandras styrkor och svagheter, lär oss nyttja olikheter och kan bättre anpassa och förbereda oss på vad som komma skall.
belbin konsult

Peter Tolstoys
berättar om utbildningen
och hur det är att arbeta med Belbin® Teamroller

Belbin Teamroller är ett mycket bra verktyg för att hjälpa grupper att utvecklas till effektiva team och få teamet att använda alla medlemmars styrkor. Jag tror på ständig personlig utveckling och att en öppen dialog och tillit främjar nya idéer och arbetssätt.

Bli kontaktad av oss

Maximera teamets potential med belbin®

Du kommer att vara i gott sällskap

stockholm region
region kronberg
postnord

Få de senaste nyheterna från Belbin -

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!