fbpx

Inger Melkersson föreläser om ”Att bygga ett vinnande team”

Inger Melkersson föreläser om ”Att bygga ett vinnande team” på Ledningsgruppsdagen i Stockholmden 13 februari 2019, arrangerat av VD-tidningen.Sex kriterier för att skapa ett vinnande team; En bra ordförande, en begåvad idégivare, spridning i mental förmåga, spridning i personliga bidrag, balans mellan egenskaper och ansvar.Belbin forskade på The Management College of Henley och identifierade nio olika sätt att bidra, relatera och samverka med varandra, han kallar dem sociala, handlande och tänkande teamroller.“Nobody is perfect but a team can be” sa Meredith Belbin, och Belbinkollegan I Australien tipsar om att Nyttja dina egna styrkor, Bli medveten om dina svagheter, Ha kunskap om andras styrkor.Inger berättar hur vi använder Belbin Team Skills för att identifiera relationsmönstren i ledningsgruppen, vi börjar med en Självskattning och sedan ser vi på hur vi ser varandra i gruppen, med hjälp av Observatörens Syn. Resultatet blir att vi får kunskap om varandras styrkor och svagheter, lär oss nyttja olikheter och kan bättre anpassa och förbereda oss på vad som komma skall.

Dela på: 

Facebook
LinkedIn

12th to 16th of June 2023

Management Training Workshop®

Gör en intresseanmälan nedan: