1-2 Förebyggande

Sannolikt fungerar teamet som det ska i relation till de mål och krav på beslutskapacitet som ställs. Alternativt upplever du/ni problem men är ovilliga att erkänna eller ta reda på hur stora dessa kan vara. Förebyggande åtgärder kan identifiera problemen och förebygga vidare utveckling. Oavsett resultat är detta ett mycket förenklat frågeformulär och ska inte användas professionellt. Det ska ses som en första reflektion hur det står till i teamet idag och hur effektivt ni arbetar. Vill du nyttja våra professionella verktyg, tag kontakt med oss genom att klicka här.