6-8 Teamsmöten x 1.5 tim inkl egen Belbintest, Belbin-programmet där testerna administreras, handledarpärm, slides, övningar, avslutas med skriftligt kunskapsprov & Diplom signerat Meredith Belbin.

50 tester inkl Träning för en person: 47.500kr, flera kan delta för 6.000kr/person.
20 tester inkl Träning för en person: 33.000kr, flera kan delta för 6.000kr/person.

Vad är en Belbin test?

Belbin testen innehåller Självskattning – individens egen syn, Feedback från kollegor – Observatörens Syn, Finns även indata avseende vad Arbetet kräver – vilka beteenden är önskvärda.

Resultatet presenteras i Individuella Belbin-rapporter, Rapport Arbetsrelationer mellan två personer som kollegor eller chef-medarbetare, Teamrapporter

Arbetskraven presenteras i en rapport Arbetets Krav, den kan även jämföras med olika kandidater.

Belbin Ackreditering – Träning för dig!

Ge teamen de färdigheter de behöver för att samarbeta, kommunicera och arbeta mot gemensamma affärsmål. Hjälp dem att skapa mening, tillit och psykologisk trygghet.

Belbin-ackreditering rekommenderas för alla som använder – eller vill använda – Belbins teamroller, teamverktyg och teori av guldstandard, för att hjälpa team att uppfylla sin potential.

Oavsett om du är HR-, L&D- eller utbildningsproffs, eller en oberoende facilitator, coach eller managementkonsult, kommer Belbin-ackrediteringen att ge dig en solid grund i Belbin-teorin och förtroende för att leverera rapportfeedback och teamworkshops.

Lägg till Belbin i din verktygslåda. Bli Belbin ackrediterad.

Här bokar du tester o kurs.