Vill du veta hur du kan använda Belbin rapporterna?

Din resa börjar här.

Vi förstår team.  Belbin är en forskningsbaserad metod som används över hela världen för att hjälpa människor att upptäcka, formulera och förfina sina styrkor, bygga effektivare team och förbättra affärsresultat.

Belbin-rapporter erbjuder omfattande skräddarsydda råd och vägledning för att öka personlig effektivitet och engagemang, förbättra teamets prestanda och förbättra arbetsrelationerna.

Vårt utbud av utbildningar är utformat för att hjälpa dig att få ut det mesta av

Belbin-metodiken, och vår expertis hjälper er med skräddarsydda workshops och evenemang.

Vad är en Belbin test?

Belbin testen innehåller Självskattning – individens egen syn, Feedback från kollegor – Observatörens Syn, Finns även indata avseende vad Arbetet kräver – vilka beteenden är önskvärda.

Resultatet presenteras i Individuella Belbin-rapporter, Rapport Arbetsrelationer mellan två personer som kollegor eller chef-medarbetare, Teamrapporter

Arbetskraven presenteras i en rapport Arbetets Krav, den kan även jämföras med olika kandidater.

Belbin Ackreditering – Träning för dig!

Ge teamen de färdigheter de behöver för att samarbeta, kommunicera och arbeta mot gemensamma affärsmål. Hjälp dem att skapa mening, tillit och psykologisk trygghet.

Belbin-ackreditering rekommenderas för alla som använder – eller vill använda – Belbins teamroller, teamverktyg och teori av guldstandard, för att hjälpa team att uppfylla sin potential.

Oavsett om du är HR-, L&D- eller utbildningsproffs, eller en oberoende facilitator, coach eller managementkonsult, kommer Belbin-ackrediteringen att ge dig en solid grund i Belbin-teorin och förtroende för att leverera rapportfeedback och teamworkshops.

Lägg till Belbin i din verktygslåda. Bli Belbin ackrediterad.

Här bokar du ett Teams möte med oss.