Chefers kontakthinder har direkt bäring på deras ledarskap

En chef förväntas i allmänhet vara en handlingskraftig orkesterledare.

Om hen då tvekar att ta beslut och kommunicera dessa eller känner sig obekväm att motivera eller möta kritik så blir hen inte en effektiv chef.

Några chefer har en rädsla att marknadsföra sig själva. Det medför att de blir otydliga i sina budskap och tappar möjlighet att vara tillgängliga och lyssnande.

Andra chefer är försiktiga och extremt lojala uppåt. De förringar sig själva och blir då i praktiken lägre värderade.

Chefer uppfattas inte som kompetenta om inte deras kompetens syns.

En arbetsinsats som är god talar inte för sig själv. Den behöver visas upp.

En chef måste positionera sig, visa upp en personlig stil och marknadsföra sig kontinuerligt.

Men en chef kan ha kontakthinder, ofta en oro att visa upp sig och hävda sin åsikt eller sin produkt.

– ”Jag skulle behöva några coachsamtal med fokus på att bryta mönster.
Har du det i ditt servicepaket? ” Svaret är JA, jag hjälper dig gärna.

Vi har ett paket som omfattar SPQ*Gold/FSA test som mäter var du kan ha dina ”hjärnspöken” samt 3 digitala möten om 1,5 tim vardera där vi går igenom just din situation (som chef, ledare, säljare) och hur du kan komma till rätta med den med hjälp av våra verktyg. Pris 10.000kr
Paketet skräddarsys efter din situation och tillsammans bestämmer vi dag & tid.

Sen kan du bygga på med fler coachingmöten om du så önskar.

Intresseanmälan gör du här.