fbpx

Samtal:
08 – 446 4940

Åtta anledningar varför beteende är viktigt

Åtta anledningar varför beteende är viktigt

Vi får ofta frågan om Belbin mäter personlighet. Och svaret är nej, Belbin mäter beteende. För att bli mer specifik så mäter Belbin benägenhet för vissa typer av beteenden och samverkanstilar snarare än personlighetsdrag. Det finns ett antal faktorer som ligger bakom beteende; personlighet, motivation, värderingar, förmågor och miljö för att nämna några. Så hur visar sig dessa skillnader i verkligheten och varför är beteende viktigt?
 1. Det kan förändras
Personligheten är konstant och förändras sannolikt inte. Därför är det rimligt att fokusera våra ansträngningar på sådant som kan förändras; vårt beteende. Eftersom beteendet ligger inom vår kontroll ger bekräftande feedback om beteende en positiv ledtråd för personlig utveckling som visar var och hur vi kan anpassa oss för att möta behoven i en särskild situation eller arbetsroll.
 1. Det kan observeras
Personlighet är det som finns på insidan, beteende är det som syns och det påverkar – och påverkas av – det som finns omkring oss. Att mäta beteende tillåter oss att fokusera på de ord och handlingar som formar vårt samspel med andra. Förmodligen är vi inte experter på någon annans personlighet – vi vet inte vad som händer ”bakom kulisserna” – men vi kan kommentera vad vi kan se framför oss. Genom att ge och ta emot feedback om beteende inom ett team förflyttar vi oss till en demokratisk, bevisad process. Vi kan bekräfta – eller vara oense – och ge bevis på beteendet ifråga utifrån vår egen erfarenhet. Detta kan avpersonifiera svåra samtal och ta glöden ur konflikter som annars kan sänka sig till personangrepp. Det kan också ge en betydande möjlighet till inlärning – dina observatörer kan upptäcka styrkor du inte visste att du hade.
 1. Det beror på situationen
Våra beteendetendenser påverkar de typer av arbeten vi passar bäst för och vem vi arbetar bäst med. Vissa människor beter sig väldigt annorlunda på jobbet än hemma trots att den underliggande personligheten är densamma. Att mäta beteende i ett särskilt sammanhang tillåter diskussionen att fokusera på arbetsplatsen, medan bredare mätningar kan göra bilden grumligare.
 1. Det är praktiskt
Belbin är inte en etikett eller en ruta att sätta någon i, det är ett språk utformat för att hjälpa människor förstå varandra bättre. När människor väl förstår teamrollerna och grundkonceptet bakom kan detta språk användas som en snabbskrift för att beskriva hur olika sorts arbeten kan angripas eller vilken sorts bidrag som krävs vid ett särskilt möte.
 1. Det får individer och team att fungera
Att förstå styrkor och svagheter gör människor mer engagerade, lyckliga och mer produktiva på jobbet, främjar en positiv arbetsmiljö och minskar kostnaderna. Gallup rapporterade 2013 att endast 13% av de anställda var engagerade i jobbet(1). 2016 visade deras rön att team i toppkvartilen för engagemang överträffade dem i bottenkvartilen med 21%(2). I en annan studie 2016 visade Harward Business Review betydelsen av ”relationsinriktad bekräftelse” i den här processen: identifiera och kommunicera individuella styrkor och använda ett gemensamt språk och referensram(3).
 1. Det kan förutsägas
Eftersom vi kan observera beteende kan vi också förutsäga det. Människor kanske inte alltid beter sig som vi förväntar oss i alla avseenden – som individer har vi alltid förmågan att överraska varandra – men i stort sett etablerar vi sätt att arbeta, kommunicera och relatera till andra som kan förväntas förbli desamma över tiden. Det innebär att vi kan använda beteendestilar för rekrytering och teambuilding, för att indikera om någon kan passa bra för en viss arbetsroll eller bli medlem i ett befintligt team.
 1. Det är viktigare än intelligens för att förutsäga framgång
”Det bästa sättet att bygga ett bra team är inte att välja individer för deras förmågor eller prestationer utan för hur de kommunicerar och forma och vägleda teamet så de ägnar sig åt framgångsrika kommunikationsmönster” – The New Science of Building Great Teams”, Alex ”Sandy” Pentland, April 2012. Som en del av sin ursprungliga forskning vid Henley Management College under 1970-talet satte Dr Belbin samman så kallade ”Apolloteam” med de individer som hade nått högsta poäng på ett batteri av intelligenstester. Dessa team lyckades nästan utan undantag sämst på grund av konkurrens och negativitet inom teamen. Dessa inledande fynd sporrade Dr Belbin att upptäcka vilka egenskaper som förutsade framgång – och teorin om teamroller var resultatet.
 1. Det kan extrapoleras
Personligheten handlar om individen – det är hens syn på världen. Till sin natur är beteendet mer flytande och sammankopplat med andra så det lämpar sig naturligt med jämförelse. Vi kan sammanställa viktig teamrollinformation för att skapa och bygga team eller kartlägga beteendemässiga preferenser hos två personer för att undersöka hur bra ett partnerskap kan fungera. Kom igång med Belbin idag på www.belbin.se
 • ”State of the Global Workplace”, Gallup 2013
 • “Employee Engagement Meta-Analysis”, Gallup, May 2016
 • “Preparing the Self for Team Entry: How Relational Affirmation Improves Team Performance”, Harward Business School, 2016
Översättning av artikel från Belbin Associates, 2018-03-10, Inger Melkersson, Belbin Sverige AB, inger@belbin.se, 08-446 4940

Karin Hallendahl
berättar om samarbetet
med Belbin®

I min roll som ledarskapsutvecklare kan jag starkt rekommendera Belbin som ett verktyg för att utveckla team och främja samarbete. Belbins enkla och förklarande metodik ger oss möjlighet att anpassa och fördjupa vårt arbete beroende på behov och tid. Dessutom har samarbetet med Belbin Sverige varit generöst och stöttande, vilket har varit ovärderligt för oss i processen.

Om du vill förbättra samarbetet och effektiviteten i dina team, ge Belbin en chans. Du kommer att upptäcka nya insikter om dig själv och dina styrkor.

Bli kontaktad av oss

Maximera teamets potential med belbin®

Du kommer att vara i gott sällskap

stockholm region
region kronberg
postnord

Hämta Belbins teamutvecklingsguide

Få de senaste nyheterna från Belbin -

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Tack

Du kommer nu att få våra utskick från Belbin Sverige AB.

Vi kontaktar dig inom kort och ser fram emot att få ha dig i vårt nätverk.