JA, tack, Jag vill anmäla mig;

Anmäl dig snarast, dock senast den 12 november-23