9 eller fler. Mer eller mindre allvarligt

Detta kan vara tillräckliga problem för att sätta stopp för en mindre armé. Om dina svar på allvar visar din och teamets attityd bör du överväga att omedelbart vidta korrigeringsåtgärder. Diskutera ärligt och öppet problemen med din chef eller en professionell konsult inom teamutveckling. Det är viktigt. Oavsett resultat är detta ett mycket förenklat frågeformulär och ska inte användas professionellt. Det ska ses som en första reflektion hur det står till i teamet idag och hur effektivt ni arbetar. Vill du nyttja våra professionella verktyg, tag kontakt med oss genom att klicka här.