7-8 hög grad av problem

Dina svar visar på en större mängd problem inom teamet just nu. Teamet arbetsinsats är troligen enbart skuggan av vad det skulle kunna eller borde vara. Men deppa inte. I stället ska du spänna fast säkerhetsbältet och göra dig beredd för en seriös konfrontation med dig själv och dina teammedlemmar. Korrigeringsåtgärder bör sättas in genast. Oavsett resultat är detta ett mycket förenklat frågeformulär och ska inte användas professionellt. Det ska ses som en första reflektion hur det står till i teamet idag och hur effektivt ni arbetar. Vill du nyttja våra professionella verktyg, tag kontakt med oss genom att klicka här.